Criteria, el hòlding inversor de la Fundació Bancària La Caixa, ha comprat el 9,4% de la constructora ACS, segons un fet rellevant remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), per un import de 983 milions d'euros. Després de l’operació, CriteriaCaixa es convertirà en el segon accionista d’ACS i proposarà al seu consell d’administració el nomenament d’Isidre Fainé com a conseller dominical.

ACS, la constructora de Florentino Pérez, ha comunicat també al supervisor que ha acordat la cancel·lació anticipada dels dos contractes forward sobre accions pròpies, liquidables exclusivament en metàl·lic per diferències, que afecten en l'actualitat un total de 25.431.299 accions pròpies, per ser comprades per CriteriaCaixa, la qual cosa suposa una participació del 9,361% del grup presidit per Florentino Pérez.

Aquesta presa del 9,4% d'ACS per part de Criteria succeeix la intenció del hòlding de La Caixa d'elevar al 10% la seva participació a Telefónica i d'aconseguir un 17% de Colonial, alhora que es prepara per reforçar la seva posició a Naturgy en el marc de l'OPA que té previst llançar el grup emiratí Taqa. 

L'operació permet consolidar el model de CriteriaCaixa, que al llarg dels anys ha construït una cartera amb participacions accionarials destacades en sectors estratègics de l'economia, com la banca, l'energia, les telecomunicacions o l'aigua, entre altres. Una estratègia que s'està veient reforçada en els últims mesos, amb operacions de pes com l'increment de participació a Telefónica, així com l'entrada en el capital d'altres companyies com Colonial i Puig, que ofereixen més gran, exposició a sectors com l'immobiliari i el de moda i bellesa. "L'entrada com a accionista a ACS contribueix, així mateix, que CriteriaCaixa continuï enfortint l'estructura del patrimoni de la Fundació "la Caixa", amb l'objectiu de generar els recursos econòmics necessaris que permetin que la seva acció social continuï contribuint any rere any al desenvolupament d'una societat que doni més oportunitats als qui més el necessiten", ha assenyalat el hòlding en una nota publicada aquest divendres per explicar l'operació.

Així mateix, el comunicat assenyala que "la política de retribució a l'accionista d'ACS, amb un dividend estable i creixent, previst en el seu nou Pla Estratègic 2024-2026, encaixa en l'estratègia de CriteriaCaixa de buscar opcions d'inversió amb enfocament de llarg termini que maximitzin la rendibilitat per dividend".

"En els últims anys, ACS ha desenvolupat també una nova estructura i focus a nous sectors en creixement, com la tecnologia i digitalització, la transició energètica, la mobilitat sostenible i els minerals crítics. Es tracta d'una aposta per sectors que són d'interès per a CriteriaCaixa i que justifiquen especialment aquesta decisió d'inversió", ha assenyalat el conglomerat. Les accions d'ACS registraven un descens del 0,30% a les 9.31 hores, fins als 39,62 euros.