Les empreses catalanes de la moda van créixer l'any 2022 i esperen seguir fent-ho durant aquest any malgrat "la inflació i la incertesa envers el futur", amb paraules del conseller delegat del Clúster Català de la Moda i conseller delegat de Simorra, David Dimas. El Clúster ha presentat l'informe sobre perspectives de la moda catalana 2023 a partir de dades de 40 empreses catalanes que mouen 400 milions d'euros i donen feina a 2.500 professionals. 

L'estudi, d'empreses que mouen entre 5 i 40 milions d'euros, mostra que el 77,8% de les tèxtils, gairebé 8 de cada 10, van augmentar les vendes l'any passat amb relació al 2021. I de cara al 2023, el 62,9% esperen tornar a créixer. L'evolució experimentada per les empreses en aquests dos darrers anys deixa enrere els estralls de la pandèmia i evita majors danys per la guerra d'Ucraïna i la inflació desencadenada posteriorment, que bé podria espantar els consumidors o afectar la compra de matèries primeres.

Entre les empreses enquestades, el 36,1% disposen d'entre 11 i 50 treballadors, i el 38,9% compten amb entre 51 i 200 empleats. Durant el 2022, el 61,1% de les empreses van contractar personal nou i tan sols l'11,1% el van reduir. De cara al 2023, un 50% de les empreses preveu mantenir l'estructura i el 36,1% preveu incrementar el nombre de treballadores.

Més sostenibles i internacionals

Els productes personalitzats i sostenibles, amb la interacció digital amb el client a l'alça, són les principals tendències del mercat detectades per l'estudi. Pel que fa als riscos, la inflació i els seus efectes en el consum de moda de les famílies i l'increment de preus de subministraments i costos energètics i laborals són les principals amenaces. 

Les vendes internacionals, però, suposen una aposta per contrarestar els riscos. Així, amb preferència per Europa, Amèrica del Nord i Amèrica Llatina, un 69,4% preveu augmentar inversions i vendes internacionals enguany.

La innovació es consolida com una prioritat per moltes empreses del sector: més concretament, un 88,5% esperen invertir al voltant d'un 10% del pressupost anual en R+D+i. La compra d'equips o softwares per a la digitalització, la comunicació i el màrqueting s'emportaran gran part d'aquesta inversió.