La licitació d’obres públiques a Catalunya el 2023 va caure un 19% respecte a un any abans, fins als 3.213,8 milions d’euros, segons un informe de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) que han presentat aquest dijous. Totes les administracions públiques van reduir les licitacions a Catalunya. Així, l’administració central és la que més ho va fer, en un 29%; seguida de la local, en un 17%; i la Generalitat, en un 13%.

Des de la patronal que presideix Lluís Moreno es reclama una “urgent” actualització de preus per tal que les licitacions s’ajustin a la realitat del mercat i s’eviti, així, obres per sota de cost i que quedin desertes. Segons les dades de l’estudi, un total de 1.066 obres van quedar desertes a Catalunya entre 2021, 2022 i 2023, amb un import 376,6 milions d’euros.

Alerten que la licitació del quart trimestre del 2023 es va quedar en 813,3 milions d’euros, un 51% menys respecte el mateix trimestre de 2022, que va ser de 1.661,2 milions d’euros.

Per Administracions, tot i la seva disminució, l’administració local va ser la més activa, amb el 43,8% de tota la licitació, fins als 1.408,2 milions d’euros. Això no obstant, recorden que la licitació local va caure l’any passat un 17% respecte a 2022. L’obra més important van ser els carrils bici de Barcelona per 136,8 milions d’euros.

Pel que fa a la Generalitat, la licitació va disminuir un 13% respecte a l’any anterior, fins als 1.097,7 milions d’euros. I pel que fa a l’administració central, la caiguda va ser del 29%, fins als 707,9 milions d’euros. Les obres més importants d'aquesta última van correspondre a ADIF i AENA.

Per organismes, amb 551,8 milions d’euros, Infraestructures.cat (Generalitat) va ser el més licitador l’any 2023. A continuació, ADIF (infraestructures ferroviàries de l’Estat) i BIMSA (Ajuntament de Barcelona) amb 351,5 i 348 milions d’euros, respectivament.

La CCOC adverteix de la utilització per part de les administracions dels anomenats “acords marc” i de “sistemes dinàmics de contractació” que fan que no tota la licitació sigui contractada i, per tant, és possible que no s’executin els imports totalment. Hi ha acords marc que no han arribat ni al 20% de contractació a la fi del període de vigència, segons assenyala l’informe.

D’altra banda, la licitació de serveis va arribar a 1.798.9,5 milions d’euros, que suposen un augment de l’1% respecte de l’any 2022. Per administracions, la local va licitar el 61,3%; la central, el 20,8%; i la Generalitat, el 17,9% restant.

La Cambra de Contractistes alerta sobre la “manca d’actualització dels preus de licitació” per part dels diferents organismes públics. Indiquen que han detectat que moltes licitacions surten amb preus de 2021 o d’anys anteriors, quan es va fer el projecte, sense tenir en compte que, en els darrers tres anys, els preus dels materials de la construcció han augmentat “de manera històrica”.

Preu dels materials de la construcció

Amb dades del Ministeri de Transports, apunten que els preus del consum de materials de construcció han augmentat en més d’un 30% respecte gener de 2021. Insisteixen que si els preus de les licitacions no s’actualitzen abans que aquestes surtin a licitació, les obres surten a concurs a sota cost. Per evitar que les licitacions quedin desertes, reclamen la implementació de mecanismes d’actualització dels preus a la realitat del mercat en totes les obres que surtin a concurs.

D’altra banda, l’any passat, 675 licitacions d’obres es van finançar amb fons europeus Next Generation. La licitació vinculada a aquest fons suposa el 22,4% de la licitació anual, fins als 719,2 milions d’euros.

La CCOC fa una “crida a les administracions públiques” a executar el 100% de les inversions previstes als seus respectius pressupostos, així com “més celeritat i transparència” en la publicació de les dades d’execució pressupostària. En aquest sentit, recorda que les últimes dades conegudes per part de l’Estat són les corresponents a la primera meitat de 2022, quan l’execució pressupostària, sense tenir en compte la indemnització de 1.069,9 milions d'euros, va ser del 8,3%. La publicació de les dades anuals per tot l’any 2022 estaven previstes el maig de 2023, però vuit mesos després encara desconeixem aquesta xifra. Pel que fa a la Generalitat, l’última dada coneguda és la de l’execució pressupostària del gener fins al novembre de 2023, amb una execució de prop del 60%.