El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat que la Comissió Europea ha tret aquest dimecres Espanya "del procediment del dèficit excessiu". Una "extraordinària notícia", ha dit el president de l'Executiu en la sessió de control que se celebra en el Congrés en respondre a la portaveu de Junts, Miriam Nogueras. En aquest sentit, Espanya es deslliura del retret fiscal que sí que s'emportaran altres països per no situar els seus números vermells aquest any per sota del 3% del PIB.

Cal recordar que el nou govern comunitari encara no s'ha constituït després de les eleccions del passat 9 de juny, però ha emès una sèrie de recomanacions en les quals posa èmfasi en el dèficit excessiu i Espanya se n'ha deslliurat. De fet, Sánchez, després de fer pública la notícia, ha assenyalat que "estem expandint i fent créixer l'economia, creant ocupació i consolidant els comptes públics". 

Evolució del deute públic, situació econòmica i inversió en defensa

La Comissió Europea té previst reprendre aquest dimecres els expedients per excés de dèficit després de quatre anys paralitzats per la pandèmia i la guerra a Ucraïna, que farà públics al llarg del matí, encara que Sánchez ha avançat part d'aquesta informació. L'Executiu comunitari publicarà un informe sobre els onze països de la Unió Europea (UE), entre ells Espanya, que van superar el 2023 el llindar del 3% del PIB que fixen les normes comunitàries i decidirà si obre o no expedient. El límit de dèficit no serà l'únic factor que tindran en compte les autoritats comunitàries a l'hora d'obrir expedients, sinó que també valoraran altres factors com l'evolució del seu deute públic, la situació econòmica o la inversió en defensa.

Si la Comissió Europea decideix obrir un procediment per dèficit excessiu, recomanarà una tendència d'ajustament per corregir la desviació que, segons les noves normes de disciplina fiscal adoptades aquest any, hauria d'assegurar una reducció del dèficit d'almenys 0,5 punts percentuals a l'any (7.300 milions d'euros en el cas d'Espanya).

Dèficit excessiu per sobre del 3%

Atenent les mesures de la Unió Europea, es considera dèficit excessiu aquell que supera el 3% sobre el seu producte interior brut (PIB), valor que Espanya sobrepassava a finals de l'any passat (3,6%). Tanmateix, les previsions de la Comissió Europea apunten a una dada del 3% per a aquest 2024 i del 2,5% per a l'any que ve.

Espanya va tancar l'exercici de 2023 amb un dèficit del 3,6% i una ràtio d'endeutament pública respecte al PIB del 107,7%, la quarta xifra més alta dels països de la UE, per darrere de Grècia (161,9%), Itàlia (137,3%) i França (110,6%), segons dades publicades per Eurostat. D'aquesta forma, el país és el millor dels pitjors, tan sols per darrere d'Estònia (3,4%) gràcies a la recuperació després de la caiguda generalitzada propiciada per la pandèmia del coronavirus.