El Banc Central Europeu (BCE) ha llançat una alerta aquest dimarts sobre el possible contagi a la banca de l'eurozona. Des de l'entitat avisen que els problemes provinents del sector financer no bancari, és a dir, dels fons d'inversió, les companyies d'assegurances i els fons de pensions, poden encomanar els bancs. El motiu? Les elevades exposicions dels actius de la banca a aquest sector.

Així ho expliquen en un article del seu informe semestral d'estabilitat financera els economistes del BCE. En el text, els experts analitzen les connexions entre els bancs i el sector financer no bancari i adverteixen del risc de contagi pels nombrosos problemes que té aquest últim.

D'aquesta manera, recorden que episodis recents com el col·lapse del fons d'inversió Archegos Capital Management el març de 2021 "ha estat idiosincràtic i molt contingut, però mostren que els contagis d'aquestes entitats als bancs es poden produir" perquè estan connectats.

Les exposicions dels actius dels bancs de la zona de l'euro al sector financer no bancari són considerables, d'un 9% del total de totes les exposicions dels bancs significatius, els que el BCE supervisa directament a través de crèdits, sobretot. "Els riscos de crèdit associats amb aquestes exposicions tendeixen a ser baixes, gràcies a la gran part de préstec garantit en l'exposició de préstecs i als instruments amb qualificació de grau d'inversió en les tinences de valors", afegeix el BCE.

L'estreta connexió dels fons d'inversió i la banca augmenta el risc

Els préstecs dels bancs al sector financer no bancari i les seves tinences de valors emesos per aquest sector han pujat molt els tres últims anys. Els grans bancs de l'eurozona estan més connectats al sector financer no bancari perquè el 80% del finançament i el 90% de les exposicions d'actius estan concentrades a menys de 20 bancs.

No és la primera vegada que el BCE es pronuncia sobre aquest risc. Recentment, el vicepresident de l'organisme, Luis de Guindos, va alertar sobre les vulnerabilitats del sector financer no bancari i va lamentar que la regulació actual és "insuficient". En aquest sentit, De Guindos va posar en relleu en la Conferència Anual d'Integració Financera Europea l'amenaça que es produeixin desajustos de liquiditat.

També va destacar que els fons d'inversió i els bancs poden estar estretament connectats a través de canals de finançament, vincles de propietat i exposicions de risc comunes. Una situació que augmenta les possibilitats de contagi. De la mateixa manera, va assenyalar que els fons d'inversió estan especialment exposats a les caigudes dels preus dels actius (accions d'empreses, deute públic o corporatiu), així com al risc creditici en cas que el negoci de les empreses es deteriori.

Per si no fos prou, el vicepresident del BCE va indicar que l'exposició de les entitats financeres no bancàries als mercats immobiliaris ha augmentat notablement en els últims anys. Això fa que tinguin més vulnerabilitat a les contínues correccions de preus.