La guerra a Ucraïna i una pandèmia que no s'ha erradicat a escala global han fet que l'automoció tanqui l'any per sota de les previsions. Així doncs, la patronal espanyola Faconauto es va fixar arribar a les 830.000 vendes durant l'any 2022 i s'han quedat pel camí, a gairebé 17.000 unitats d'aconseguir-ho. El mateix ha passat en el cas de Catalunya que no ha arribat a les 105.000 unitats que la patronal catalana Fecavem s'havia marcat. Els empresaris del sector coincideixen amb un aspecte: planificar a partir d'ara més el curt termini i deslligar-se del llarg ja que els canvis sobtats dels darrers temps porten a un canvi de perspectives sobtades.

Tornant als factors que ho han condicionat, la guerra ha provocat una crisi energètica sense precedents pel que fa a la combustió fòssil del dièsel i la gasolina i, en paral·lel, les alternatives com l'electrificació no acaben de fer el canvi esperat amb lentitud en l'aplicació de punts de recàrrega o l'estímul pel client final en l'aposta per aquesta alternativa. D'altra banda, la pandèmia encara és un llast pels microxips i les matèries primeres procedents de la Xina i han provocat la falta d'estock immediat quan la demanda ha continuat enfortint-se. Cal recordar que l'alternativa ha estat el vehicle d'ocasió tot i que aquest tampoc pot cobrir tota la demanda actual. 

El desembre, també en negatiu

Tant fabricants com comercials alerten que caldrà redirigir la situació aquest 2023. El mercat de turismes i tot terrenys arriba a un total de 813.396 unitats venudes durant el 2022, amb una caiguda del 5,4%. Aquesta xifra queda per sota de les previsions del sector que se situaven al voltant de les 830.000 unitats al millor dels escenaris, degut, en part, pel pronunciat descens que s'ha produït al desembre amb una caiguda de les vendes d'un 14,1% i 73.927 noves matriculacions. Les dificultats en el transport de vehicles als concessionaris han provocat que milers d'automòbils romanguin aturats als ports i campes endarrerint el lliurament als compradors. De tota manera, 2022 ha estat un any complicat per a les vendes d'automòbils marcat per factors com la guerra a Ucraïna, l'augment dels costos energètics i de carburants o l'increment de la inflació i els tipus d'interès que han condicionat la decisió de compra dels usuaris. Les emissions mitjanes de CO2 dels turismes venuts al desembre es queden en 119 grams de CO2 per quilòmetre recorregut, un 2,3% inferior que la mitjana d'emissions dels turismes nous venuts el mateix mes del 2021. Amb el tancament de l'any 2022, les emissions s'han reduït un 3,1% en comparació de l'any anterior, amb una mitjana de 120,4 grams de CO 2 per quilòmetre recorregut.

Pel que fa a les matriculacions per canals, reflecteixen el marc del mercat general, on els condicionants econòmics han llastat les vendes a particulars amb una lleu caiguda de l'1,7% per al total de l'any, amb 366.364 unitats venudes. Per part seva, el canal d' empreses, malgrat la caiguda registrada al desembre, aconsegueix tancar l'any amb un increment del 4,1% i 348.144 matriculacions. Pel que fa a les matriculacions de vehicles comercials lleugers sumen un total de 119.506 unitats el 2022 que suposa un descens notable del 21,3% respecte a l'any passat. Tot i això còmput general, l'últim mes ha aconseguit millorar les xifres amb un increment del 12,4% de les vendes, fins a assolir les 12.184 vendes. Pel que fa a les vendes per canals, tots pateixen una forta caiguda amb reculades del 31% i 38,6% en les vendes a autònoms i llogadors, respectivament.

Se salven els vehicles industrials

D'altra banda, durant el 2022, les matriculacions de vehicles industrials, autobusos, autocars i microbusos aconsegueixen un augment del 13,8%, amb un total de 25.911 unitats, sent l'únic mercat d'automòbils que aconsegueix un increment anual. Durant el darrer mes, es registra novament una millora respecte a l'any anterior, amb un creixement del 33,1% i 2.249 matriculacions. Per tipus de vehicle, tots eleven les vendes destacant els vehicles industrials pesants que arriben a les 20.357 unitats, amb una millora del 13,6%, o autobusos, autocars i microbusos amb 2.457 vendes i un augment del 25,4%. Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, ha subratllat que “el 2022 ha estat un any en què el mercat ha tornat a quedar per sota de les previsions. La crisi dels semiconductors es va veure profundament agreujada per factors exògens com la guerra d'Ucraïna o els confinaments per la política de Covid Zero de la Xina. A més de la crisi econòmica amb alça de preus energètics, inflació i tipus d'interès, la tempesta perfecta s'ha completat amb aquests colls d'ampolla als transports marítims i per carretera. Tot plegat fa que el 2022 torni a quedar per sota de les previsions i ens deixa un escenari desfavorable per al 2023 on, sent cauts, hauríem d'abordar l'assalt a la frontera de les 900.000 unitats. Tot dependrà de si s'acaba el conflicte a Ucraïna i es normalitza la cadena logística perquè es puguin lliurar més vehicles nous. Ajudarà també a sumar noves matriculacions que el govern espanyol acceleri les mesures per impulsar els punts de recàrrega ràpida i els ajuts directes per a vehicles electrificats. Amb un mercat per sota del milió d'unitats hi ha un risc real de pèrdua d'inversions i ocupació”. 

Per la seva banda, Raúl Morales, director de comunicació de Faconauto afegeix: "La incertesa amb què tanquem el 2022 ens impedeix entreveure un canvi per a aquest 2023. Fem servir dos escenaris: un creixement breu del 5%, és a dir, 870. 000 unitats, al que caldria sumar un 10% addicional si se solucionen els colls d'ampolla a la producció, de manera que aniríem a 960.000 unitats. Cap de les dues previsions no és una bona notícia, perquè estem molt lluny de les xifres que vèiem abans de la pandèmia. L'any passat, el mercat no ha pogut canviar la tendència negativa degut sobretot als colls d'ampolla persistents en l'aprovisionament de vehicles, cosa que ha condicionat molt l'activitat dels concessionaris".