La debilitat de la inversió empresarial ha estat una de les males notícies de l'economia espanyola del 2023 i ha esdevingut una de les principals preocupacions per a aquest any i el vinent. Si les empreses no inverteixen, l'economia se'n ressent, entre altres coses, perquè perden competitivitat davant empreses estrangeres i, a més a més, no poden millorar la seva productivitat, ja que la modernització dels seus equips suposa un avenç en els seus processos de gestió i reducció de costos. Així, l'adquisició de maquinària i béns d'equipament cau des de l'últim trimestre del 2022, tot i que va tenir un lleuger repunt els tres últims mesos de l'any. Un comportament mimètic en la compra de propietat intel·lectual per part de les empreses, un factor cada vegada amb més pes en la recerca i el desenvolupament i, en conseqüència, en la productivitat i competitivitat del teixit empresarial espanyol. Cosa que ha provocat que, l'any passat, la inversió en maquinària i béns d'equipament hagi restat una dècima al creixement del PIB.

Les causes del descens de la inversió de les empreses són diverses, segons apunten els experts, tot i que cap no és prou concloent. Fonts del Banc d'Espanya apunten que ho estan analitzant, però reconeixen que no tenen una resposta definitiva. Entre els factors, assenyalen la incertesa i els problemes per captar mà d'obra qualificada, imprescindible per fer rendible les inversions. Però també l'enduriment del preu dels diners necessaris per a la inversió. Tanmateix, aquest factor no seria determinant, segons les fonts del Banc d'Espanya, ja que les empreses sí que demanden crèdits per costejar el seu circulant (diners per a les seves operacions diàries), però no per a inversió. Així doncs, la debilitat de la inversió no rauria en el cost del finançament. Igualment, aquestes fonts assenyalen un quart factor: els efectes sectorials, ja que la inversió és intensiva al sector manufacturer i molt escassa als serveis.

Una tesi que defensen a BBVA Research, que apunten que la inversió en equip i maquinària ha caigut un 1,8%, quan l'economia va créixer un 2,5% l'any passat. Miguel Cardoso, economista en cap de BBVA Research per a Espanya, apunta que l'any 2023 el PIB espanyol va créixer molt més que la mitjana comunitària, gràcies al turisme i a altres serveis, que es van mostrar molt dinàmics, amb un pes important en l'economia espanyola. Per contra, la indústria es va mantenir molt feble, i va passar factura a grans economies, com l'alemanya, la neerlandesa o la francesa, amb un pes industrial a llur PIB molt superior a l'espanyol. Cosa que explica que la inversió hagi estat a la mitjana de la Unió Europea superior que a Espanya.

Per aquest motiu, Cardoso assenyala que el mal comportament de la inversió empresarial és un fenomen "molt espanyol", encara que continua sent sorprenent la magnitud de la caiguda l'any passat. A parer de BBVA Research, la debilitat de la inversió és "preocupant", especialment amb els fons Next Generation, que haurien d'estar impulsant els crèdits de les empreses per a inversió, que estan en descens. En part, hi pot haver contribuït que els fons han trigat a arribar a les empreses, amb un ritme de creuer assolit a mitjan any passat. Cardoso també apunta, entre les possibles causes, a la manca de mà d'obra qualificada.

Problema estructural

A CaixaBank Research també mostren com a trets "no tan positius" de l'economia espanyola "la debilitat en la inversió", que ha restat una dècima al creixement del 2,5% del PIB, segons els seus càlculs. Però al departament d'anàlisi del banc aprofundeixen en un problema que no és merament conjuntural: "caldrà adreçar la mirada cap als reptes estructurals de la nostra economia, fonamentalment el baix nivell d'inversió i la manca de creixement de la productivitat". Perquè la debilitat de la inversió no és cosa de l'any passat, ni de l'anterior, que podria explicar-se per la incertesa geopolítica i els tipus d'interès. La debilitat a la inversió empresarial ve de llarg.

Teoria en la qual coincideixen al Banc d'Espanya i també al BBVA Research. Segons les dades del primer, encara no s'ha recuperat el nivell anterior a la pandèmia, ja que la inversió mostra un dinamisme menor que l'activitat econòmica en el seu conjunt. Segons els analistes del banc, a finals del 2023, la inversió tindria un pes sobre el PIB de 5 punts per sota dels nivells del 2019. Un problema que no és només d'intensitat, sinó de qualitat, ja que la inversió privada ha descendit 10 punts sobre PIB espanyol, mentre que a Europa només 5,5 punts. En canvi, la inversió pública ha crescut 20 punts en relació amb el 2019 a Espanya, mentre que a la zona euro, tan sols 8 punts, i amb una lleugera reducció des del 2020.

Millora el 2024 i el 2025

A BBVA Research apunten que el problema va més enllà del 2019 i es remunten a la crisi anterior, la financera del 2007. Les dades de Comptabilitat Nacional de l'INE ho confirmen, ja que la inversió en maquinària i béns d'equipament va suposar el 7,2% del PIB el 2007, i el 2022 es troba al 5,8%, tot i que en propietat intel·lectual ha pujat del 2,4% al 3,5%. Potser per això, malgrat que tothom confia en un repunt de la inversió el 2024 i el 2025, no suposarà un avanç considerable.

El Gabinet de Conjuntura de la Cambra de Comerç d'Espanya, que dirigeix Raúl Mínguez, apunta la millora en les condicions de finançament per les baixades de tipus d'interès que es preveuen de cara a la segona meitat de l'any, que tindria un impacte positiu en la inversió empresarial. A més, assenyala que "la necessitat de reduir costos en un entorn de possible increment del preu dels subministraments podria exercir d'incentiu a la inversió de les empreses, sobretot, tenint en compte l'ajuda que puguin prestar els fons NG".