La xifra de negocis de la indústria va pujar un 1,6% el gener de 2024 en relació amb el mateix mes de 2023, registrant així la seva alça més gran des de març de l'any passat. Malgrat la caiguda de la facturació de l'energia, la indústria de béns de consum no durador i béns d'equipament va tenir un millor comportament i els negocis han fet un gir respecte de la tendència de 2023, un any que es va tancar amb un retrocés interanual del 8,1%. De fet, en taxa mensual (gener de 2024 sobre desembre de 2023), la facturació de la indústria va augmentar un 0,2%, en contrast amb el descens mensual del 0,6% registrat el mes previ.

En detall, el gener de 2024, els avanços interanuals de les vendes es van registrar en béns de consum no durador (+8,5%) i béns d'equipament (+4,9%). Per contra, les vendes van baixar en l'energia (-6,9%), els béns intermedis (-3,1%) i els béns de consum durador (-3,1%), segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les branques on més van pujar les vendes el gener, en taxa interanual, van ser la construcció naval, ferroviària, aeronàutica espacial i de vehicles de combat (+35%) i la fabricació d'ordinadors (+16,5%). En l'altre extrem, els retrocessos més grans es van donar en la fabricació d'aparells domèstics (-15,3%) i en la fabricació de productes de molineria (-8,7%).

El primer mes de l'any, amb una mitjana espanyola de l'1,6% positiu, l'índex de xifra de negocis va augmentar en 11 comunitats autònomes i va disminuir en les altres sis. Els increments més importants es van produir a Andalusia (11,1%), Illes Balears (10,3%) i Comunitat Foral de Navarra (9,6%); mentre que Cantàbria (-6,0%), Comunitat Valenciana (-3,4%) i Galícia (-3,0%) van mostrar els pitjors comportaments. Les zones de Madrid, Catalunya i País Basc van reflectir una alça del 6%, 0,6% i un negatiu 1,9%, respectivament.

Per destinació geogràfica de les vendes, es van observar taxes anuals positives a dos dels tres mercats analitzats el gener, amb una mitjana espanyola ja esmentada de l'1,6%. El mercat espanyol va créixer un 1,7%. Va destacar l'augment del 2,9% en la zona euro, una caiguda de l'1,2% en mercats externs a la zona euro.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha informat aquest divendres que, corregit d'efectes estacionals i de calendari, la facturació industrial va presentar al gener un descens de l'1,9 % respecte al mateix mes de l'any anterior, amb la qual cosa encadena 10 mesos de descensos en taxes interanuals.

A la seva publicació, l'INE ha comunicat que s'ha realitzat una revisió d'aquest índex i que les dades d'aquesta estadística es publiquen per primera vegada en la nova base 2021 i s'han revisat des de 2002. L'INE ha eliminat les divisions d'extracció d'antracita, hulla i lignit, així com la d'extracció de cru de petroli i gas pel descens d'ambdues activitats industrials, mentre ha actualitzat les ponderacions i la mostra.