La campanya de la Renda 2024 està a la cantonada. El proper 3 d'abril s'inicia el període perquè els contribuents facin la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'any anterior. Depenent del salari percebut, els impostos a pagar o a rebre són molt diferents i varien segons les quantitats.

El mètode de pagament d'IRPF a Espanya funciona a través d'un sistema de pagaments a compte, que consisteix en l'abonament anticipat d'impostos. Aquests es dedueixen directament dels ingressos percebuts, que després s'ajusten en la declaració de la renda anual per conèixer si toca pagar Hisenda o que l'Estat et torni diners. L'estructura de pagaments ve definida en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

El que pagaràs d'IRPF el 2024

D'aquesta manera, en funció del nivell de renda i dins d'una escala progressiva, tots els treballadors (per compte d'altri i autònoms) poden conèixer els tributs a pagar segons el salari que perceben. Si bé les xifres poden variar per estar basades en els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2023, les bases presenten els següents percentatges de retenció per als diferents trams d'ingressos:

  • Des de 0 a 12.450 euros: 9,5% (Tipus estatal), 9,5% (Tipus autonòmic). Total 19%.
  • Des de 12.450 a 20.200 euros: 12% (Tipus estatal), 12% (Tipus autonòmic). Total 24%.
  • Des de 20.200 a 35.200 euros: 15% (Tipus estatal), 15% (Tipus autonòmic). Total 30%.
  • Des de 35.200 a 60.000 euros: 18,5% (Tipus estatal), 18,5% (Tipus autonòmic). Total 37%.
  • Des de 60.000 a 300.000 euros: 22,5% (Tipus estatal), 22,5% (Tipus autonòmic). Total 45%.
  • Més de 300.000 euros: 24,5% (Tipus estatal), 22,5% (Tipus autonòmic). Total 47%.

Calendari

Quant al calendari de la campanya de la Renda 2024, les dates clau a conèixer perquè no se't passin els terminis són les següents:

El 3 d'abril comença oficialment la campanya de la Declaració de la Renda 2024. Aquest dia s'activa el procés per a la presentació de declaracions a través d'internet.

El 29 d'abril s'inicia el termini de sol·licitud de cita telefònica, segons marquen els terminis de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

El 7 de maig s'obre el termini per realitzar la declaració de la Renda via telefònica, amb aquells contribuents que hagin sol·licitat cita prèvia.

El 29 de maig és l'inici per realitzar la sol·licitud amb cita presencial.

El 3 de juny s'obre el termini per a la presentació de la declaració de la Renda de forma presencial en oficina, sent necessari haver sol·licitat cita prèvia.

El 26 de juny és el dia oficial en què acaba la campanya de la declaració de la Renda per a tots aquells contribuents a qui els surti "a pagar" i que vulguin fer front a la seva obligació domiciliant el pagament.

Finalment, el 28 de juny és la data de final de sol·licitud de cites telefòniques i presencials.

En aquest sentit, la declaració de la Renda que s'efectuarà el present any 2024, comença 8 dies abans i finalitza 1 dia després que el 2023, pel que es pot gaudir d'un període més ampli per declarar els impostos de l'any 2023.