Comprar un pis implica una despesa mensual pel cost de l'habitatge i un altre més pels interessos que es paguen al banc. La pujada dels tipus d'interès, o sigui, del preu a què el Banc Central Europeu deixa els diners als bancs, va suposar una gran pujada per a moltes hipoteques que va estrènyer la vida de les famílies. Però existeix un descompte de fins al 15%, via desgravació d'impostos en la declaració de la renda, que encara serveix perquè moltes d'aquestes famílies puguin tenir cert alleujament en aquesta despesa. La mala notícia: només és vàlida per a les persones que van comprar l'habitatge abans de l'1 de gener de 2013.

L'Agència Tributària deixa clar que les compres d'habitatge realitzades a partir d'aquella data no gaudeixen d'aquest descompte, que pot arribar fins als 2.700 euros al mes en un supòsit. Encara que l'estalvi màxim permès per habitatge és de 1.356 euros a l'any en la hipoteca, quan la hipoteca compta amb dos titulars aquesta quantitat pot arribar a duplicar-se. Cuidat, només es poden degravar les compres o reformes d'habitatge habitual.

Els qui van comprar un habitatge abans de 2013 poden deduir-se a través de la declaració de la renda l'IRPF fins al 15% del cost de la hipoteca. La base màxima és de 9.040 euros anuals, per la qual cosa es poden estalviar fins a 1.356 en concepte d'IRPF. Però quan la hipoteca la paguen dos titulars que fan la declaració de la renda per separat, el descompte pot arribar a duplicar-se.

Encara que la deducció se suprimís el 2013, l'Agència Tributària deixa clar que "si t'has deduït abans d'aquesta data pots continuar aplicant aquesta deducció en la teva declaració de Renda si compleixes els requisits establerts".

Per a això, existeixen diversos supòsits. El primer és si has adquirit el teu habitatge o has pagat quantitats per a la construcció abans de l'1 de gener de 2013. El segon és si has pagat quantitats abans del 2013 per obres de rehabilitació o habitatge habitual, sempre que les obres hagin finalitzat abans de gener de 2017. El mateix si has pagat obres d'instal·lacions d'adequació de l'habitatge a persones amb discapacitat.