Read in Catalan

The Catalan president in exile, Carles Puigdemont, has published the censored parts of resolutions passed last week​ by the Parliament of Catalonia but never officially promulgated in the parliamentary gazette in their voted form. The resolutions, giving the view of the elected Catalan Parliament on the Spanish monarchy, were bowdlerized by the general secretary of Parliament, responding to instructions by Spain's Constitutional Court.

In a post on his Instagram account, Puigdemont also noted that "giving up the defence of the sovereignty of Parliament and behaving like nice children will not bring us less repression or more freedom."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquests són els fragments de les resolucions votades i aprovades pel Ple del Parlament que s’han censurat. Renunciar a la defensa de la sobirania del Parlament i ser bons minyons no ens portarà ni menys repressió ni més llibertat: «El Parlament de Catalunya constata el fracàs i la crisi definitiva d’un pacte constitucional de 1978, que pel seu caràcter irreformable blinda la continuïtat d’una monarquia delinqüent» «Ratifica, de conformitat amb la voluntat expressada del poble de Catalunya i aquest Parlament l’1 d’octubre, el 10 d’octubre i el 27 d’octubre de 2017, que l’únic camí per superar aquest règim monàrquic és constituir efectivament la República catalana com un Estat de dret, democràtic i social. En conseqüència, exhorta la societat civil i les institucions del país a continuar el camí i avançar decididament cap a l’objectiu de la independència» «Que la Monarquia borbònica ha estat i és un pilar cabdal per la persecució dels drets del poble català i contra la construcció de la República Catalana com va quedar demostrat amb l’aval de Felip VI a la repressió policial contra el referèndum de l’1 d’octubre de 2017» «Reprovar al rei Felip VI i a tota la dinastia borbònica per dècades d’impunitat i d’enriquiment il·legítim utilitzant les institucions públiques i les figures institucionals de Cap d’Estat i Cap de les Forces Armades pel gaudi personal i el benefici privat» «Denuncia que la monarquia espanyola és successora del règim franquista, del qual va rebre la legitimitat política sorgida del 18 de juliol de 1936, i que el Rei ha participat concertadament amb la resta de poders de l’estat en la repressió i laminació de drets del poble català» #CatalanRepublic ✊

Una publicación compartida de Carles Puigdemont🎗 (@carlespuigdemont) el

These are the censored excerpts:

"The Parliament of Catalonia notes the failure and the definitive crisis of a constitutional pact from 1978, which by its unreformable nature protects the continuity of a criminal monarchy."

"[We] ratify, in accordance with the expressed will of the people of Catalonia and this Parliament on October 1st, October 10th and October 27th, 2017, that the only way to overcome this monarchical regime is to effectively constitute the Catalan Republic as a State under rule of law, both democratic and social. Consequently, [we] urge civil society and the country's institutions to continue on the path and move decisively towards the goal of independence. "

"[Parliament declares] that the Bourbon monarchy has been and is a key pillar for the persecution of the rights of the Catalan people and against the construction of the Catalan Republic, as was demonstrated by Felipe VI's endorsement of police repression against the referendum of October 1st, 2017."

"[Parliament] rebuke king Felipe VI and the entire Bourbon dynasty for decades of impunity and illegitimate enrichment using public institutions and the institutional figures of Head of state and Head of the armed forces for personal enjoyment and private gain."

"[We] denounce that the Spanish monarchy is the successor of the Franco regime, from which it received the political legitimacy that arose on July 18th, 1936, and in which the king has participated in concert with the other powers of the state in the repression and narrowing of the rights of the Catalan people."