La inversió en empreses emergents a Espanya el 2023 ha fet un gir estratègic. El capital busca invertir en negocis menys exigents en capital i amb un camí més curt per obtenir rendibilitat. Això no significa que hi hagi menys liquiditat o que descendeixi el nombre d'operacions, però sí que les circumstàncies macroeconòmiques marquen l'agenda dels inversors quan han d'elegir una empresa emergent a la qual destinar els seus recursos de capital.

"Les bases per crear start-ups d'èxit a Espanya estan establertes i existeix liquiditat en el costat de la inversió gràcies als fons captats en anys anteriors, per tant, no preveiem un alentiment de la inversió, especialment la que va destinada a la fase inicial dels projectes, però sí que hi ha un canvi de tendència", explica Tomás Penaguião, soci de Bynd Capital de Risc, en ser preguntat per la perspectiva del sector el 2023. Esmenta que la inversió en start-ups a Espanya el 2022 ha descendit lleugerament respecte a l'any anterior, situant-se en nivells equivalents a la quantitat total invertida en anys anteriors a la pandèmia.

Al seu entendre, com va passar durant la pandèmia, la liquiditat existent el 2023 s'encaminarà a les solucions més disruptives i les dels sectors en creixement seran les més privilegiades dins de les opcions d'inversió, en perjudici de les altres. Tanmateix, Tomás Penaguião considera que els inversors han de mantenir el seu focus en les àrees d'inversió on ja han adquirit coneixements i experiència.

En aquest sentit, des de Bynd, un fons que creu fermament al paper que la tecnologia pot jugar en el desenvolupament de diferents sectors, es treballen dues àrees "prometedores": l'aplicació del blockchain a diferents casos d'ús i el climate tech. El blockchain és molt interessant per a avenços en "la identitat digital, els pagaments online o el monitoratge de les cadenes de distribució", mentre que tots aquells negocis relacionats amb l'aplicació de la tecnologia en la promoció d'un planeta més sostenible són "molt interessant, des de les alternatives a la proteïna animal, programari per monitorar l'empremta de carboni o la digitalització de l'accés a l'energia solar".

Basant-se en aquestes prioritats, Bynd té actives participacions en 35 empreses, de les quals destaquen 16 inversions en empreses espanyoles. Alguns casos d'èxit al mercat, com Impress, Colvin, Ukio, Ritme, Incapto, entre d'altres. A Portugal, també té empreses amb gran potencial, com Defined.ai, Didimo, Probely, UpHill o Weezie. De fet, actualment, té uns 20 milions d'euros d'actius sota gestió.

Tomás Penaguião manifesta que l'àrea geogràfica en la qual es troba l'empresa emergent no és definitòria per elegir en quin projecte invertir. El capital, com en el cas de Bynd, concreta la seva inversió "en funció del mèrit dels projectes i no de la geografia on estan ubicats " es tenen en compte "el potencial de creixement, la mida del mercat en el qual operen, la competència i també els factors diferenciadors del projecte". L'equip que hi ha darrere de l'empresa emergent és, sens dubte, "un altre factor determinant, ja que la seva experiència, ambició, coneixement de la tecnologia i el mercat, capacitat per gestionar l'empresa i els equips, i el seu compromís amb els inversors són claus perquè la relació d'inversió duri diversos anys".

No obstant això, el soci de Bynd admet que algunes diferències hi ha entre mercats. Espanya i Portugal no queden al marge. El mercat espanyol de start-ups va començar sent més B2C, amb casos d'èxit com Glovo, Cabify o Idealista, entre d'altres, mentre que Portugal sempre ha estat un mercat predominantment B2B. Els unicorns que el demostren -Talkdesk, Outsystems, Feedzai- són majoritàriament B2B. "Això passa perquè Portugal és un país amb un fort talent tecnològic, però sobretot per les característiques del mercat, és a dir, tenim un mercat domèstic petit que dificulta obtenir mètriques interessants en B2C i que obliga una internacionalització més primerenca. Tanmateix, en els últims anys també hem vist com noves empreses B2B augmenten la seva rellevància i pes en l'ecosistema espanyol", especifica Tomás Penaguião.

Aquesta societat de capital risc vol mantenir el desenvolupament d'eines i recursos que donin suport a les empreses que estan sota la seva òrbita, per fomentar el seu creixement i els seus plans d'expansió. Per a això, Bynd impulsarà la captació de nous fons d'inversió que "ens permetin fer créixer l'estructura, continuant la feina que hem desenvolupat en els últims 12 anys, i finalment, assolir èxits estratègics en empreses del portfolio que generin retorns per als nostres inversors".

Sobre les conseqüències de la nova llei espanyola per a les start-ups, el responsable de Bynd Capital de Risc exposa que és un avanç positiu com a marc normatiu per a emprenedors i inversors, "però hi ha altres incentius necessaris per al creixement d'un ecosistema rellevant". En aquest sentit, reclama formació i atracció de talent qualificat en àrees tecnològiques i de gestió empresarial; la creació d'una sòlida base d'universitats, acceleradores, incubadors i Ventures Builders que recolzin als emprenedors en les primeres fases dels seus negocis. També proposa d'accelerar la maduresa dels emprenedors i generació d'èxits rellevants que solen traduir-se en reinversió en l'ecosistema. Pel costat dels inversors, Tomás Penaguião seria partidari de millorar la professionalització i capacitat d'inversió dels business angels i els fons de capital risc; alhora que fomentar la participació d'empreses i inversors institucionals en noves empreses i fons de capital risc.