Les start-ups del sector salut a Catalunya, a l'alça. L'àmbit de les tecnologies de la salut és el que aglutina un major nombre d'empreses emergents a Catalunya, amb 356, que representen un 16,9% del total. D'aquesta manera, més d'una de cada 6 companyies emergents a Catalunya és de healthtech. Per darrere hi ha els serveis empresarials i de programari (15,2%); les TIC i el mòbil (5,7%); l’alimentació (5,2%) i la sostenibilitat i energia (5%). També destaquen els àmbits de les fintech (4,8%), els viatges i l’oci (4,4%), les tecnologies de l’educació (3,8%) o les dedicades al contingut i mitjans digitals (3,6%).

Pel que fa a la inversió captada, al llarg de l'any passat les start-ups catalanes van tancar 288 rondes de finançament amb un volum de 688 milions d'euros. Una inversió liderada pels sectors de la salut (18% del total de la inversió captada),el home living (13%), el transport (10%), les fintech (10%), el màrqueting (9%) i l’energia (9%). A més, l'alimentació va captar un 5%, viatges (5%) o els esports, amb un 2%. 

Respecte a les rondes de finançament en el camp de la salut, Qida va ser l'empresa catalana que més inversió va atraure l'any passat, amb 18 milions d'euros. Per darrere s'hi va posicionar Deepull, centrada en el diagnòstic directe de la sèpsia, amb 17 milions d'euros; la plataforma tecnològica enfocada a la salut mental i el benestar Oliva, que l'any 2022 va obtenir 5,7 milions d'euros d'inversió i l'any següent 5,5 milions; Cuideo amb 5 milions i Onalabs amb 1,8 milions d'euros, entre altres. 

Centres tecnològics a Catalunya

Segons el darrer estudi publicat per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la mà del Barcelona Health Hub, Catalunya és la cinquena regió mundial que ha captat més projectes d'inversió estrangera tecnològica vinculada al sector de la salut en el darrer quinquenni (2019-2023). Concretament, el territori ha rebut 18 projectes per valor de 1.003 milions d'euros que han generat 1.943 llocs de treball.

A més, Catalunya compta amb més d'una dotzena de centres tecnològics de companyies internacionals com Bayer, AstraZeneca o Novartis. El rànquing està liderat per Irlanda, Massachussets, Califòrnia i la coneguda com a Illa de França. A banda, Barcelona és una de les principals ciutats pel que fa al nombre d'assaigs clínics actius i la majoria de les empreses farmacèutiques trien la capital catalana per dur-hi a terme els seus assaigs.

Salut de l'ecosistema emprenedor català

L'ecosistema català de start-ups s'ha pràcticament duplicat des de l'any 2016, amb 2.102. De fet, el 48% de les start-ups catalanes s’ha creat en els darrers cinc anys, fet que demostra el dinamisme de Catalunya en aquest àmbit. Des d’una perspectiva europea, la consultora especialitzada en anàlisis d'ecosistemes de start-ups va reconèixer recentment Barcelona com el millor ecosistema d’empreses emergents del sud d’Europa.

Des d’un punt de vista tecnològic, l’estudi conclou que el 31% de les empreses emergents treballen amb intel·ligència artificial i big data, i també destaquen el cloud i l’edge computing (9%), la Internet de les Coses i la sensòrica (7%), l’automatització (6%), l’e-commerce (5%), la biotecnologia (5%), les tecnologies immersives (4%) i el blockchain (3%). Així, de forma agregada, el 71% d’aquestes empreses treballa amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0, un fet clau en el context de digitalització i transformació tecnològica del teixit productiu del país.