Les emissions mundials de diòxid de carboni (CO2) relacionades amb l'energia van augmentar un 0,9 % (321 milions de tones) el 2022 respecte a l'any anterior, la qual cosa suposa una alça menor al que es temia a l'escenari de la crisi energètica per l'augment de l'ús del carbó.

En un informe publicat aquest dijous, l'Agència Internacional de l'Energia (AIE) va detallar que l'increment del recurs a les energies netes i altres factors contextuals -com les mesures d'estalvi energètic i un començament de l'hivern anormalment suau a Europa- van mitigar l'augment de les emissions per l'ús més important del carbó i del petroli per compensar els problemes d'accés al gas natural.

Els fenòmens climàtics extrems del 2022 -com les sequeres i onades de calor- i l'"inusual nombre" de plantes nuclears fora de servei també van contribuir a l'alça de les emissions, "però es van evitar uns 550 milions de tones d'emissions" gràcies al "creixent desplegament de tecnologies d'energia netes", d'acord a les anàlisis de l'AIE.

En total, les emissions globals derivades de l'energia el 2022 van assolir els 36.800 milions de tones, amb un increment que va ser "significativament menor" al creixement econòmic mundial (3,2 %). Això suposa la tornada a una tendència que s'havia interromput el 2021 amb el rebot de l'activitat econòmica després de la pandèmia de covid-19, però la trajectòria de creixement continua sent "insostenible" per a les metes sobre el canvi climàtic.

Aquests objectius requereixen "accions més contundents per accelerar la transició a l'energia neta", detalla l'informe."Les companyies de combustibles fòssils estan rebent ingressos rècord i han d'assumir la seva part de responsabilitat", va reclamar Faith Birol, director executiu de l'AIE, en el comunicat que va acompanyar la publicació de l'informe.

Per regions, les emissions de la Unió Europea van baixar un 2,2 % gràcies en bona part a l'ús d'energies netes, però als Estats Units van créixer un 0,8 %, per culpa de l'alça del consum energètic dels edificis per pal·liar les temperatures extremes.

A la Xina, afectada per les estrictes polítiques contra la covid-19 que van comportar un menor creixement econòmic i per una forta contracció de l'activitat de la construcció, les emissions es van mantenir en els mateixos nivells que l'any anterior. No obstant això, exclòs aquest país, les emissions de les economies emergents asiàtiques van registrar una alça del 4,2 %.

En l'àmbit mundial, les emissions derivades del gas natural es van reduir en 118 milions de tones (1,6 %) i les del carbó van augmentar 243 milions de tones (un 1,6 %, el que suposa un creixement molt més pronunciat que la mitjana de l'última dècada). Les del petroli van créixer encara més que les del carbó, un 2,5 % respecte a 2021 (268 milions de tones).

L'augment sectorial més important de les emissions el 2022 va procedir de la generació d'electricitat i calefacció, les emissions de la qual van augmentar un 1,8 % (261 milions de tones). En particular, les emissions mundials procedents de la generació d'electricitat i calor a partir del carbó van augmentar en 224 milions de tones (2,1 %), liderades per les economies emergents d'Àsia.