La setmana laboral de quatre dies ha estat objecte de debat durant molt temps a tot el món, i en l'actualitat està sent considerada per moltes companyies com una mesura de conciliació útil per millorar la qualitat de vida dels seus empleats, atreure i fidelitzar talent i fins i tot augmentar la productivitat.

El principal avantatge de reduir la jornada laboral és l'efecte positiu sobre la salut mental i física dels treballadors, ja que els permet tenir més temps lliure per als seus interessos personals i familiars. Això redunda en empleats més satisfets i amb millor actitud davant d'una feina que els permet conciliar i desenvolupar-se professionalment alhora.

A més, també pot contribuir a generar més llocs de treball, en necessitar contractar més persones per cobrir aquelles hores de feina setmanals. Aquesta proposta pot ser especialment beneficiosa per als empleats més joves i menys experimentats, que sovint troben dificultats per accedir al mercat laboral.

Què suposa això per a les organitzacions?

Tanmateix, no totes les empreses estan en condicions d'adoptar la setmana de quatre dies, especialment aquelles que operen al sector serveis, les vint-i-quatre hores del dia, els set dies de la setmana. En aquests casos, la reducció de la setmana laboral planteja un repte de costos significatiu, ja que serà necessari ampliar la plantilla per cobrir les hores de feina addicionals.

D'altra banda, la implementació de la setmana laboral de quatre dies pot incrementar els costos de l'empresa a causa de l'obligació d'oferir contractes indefinits, el que pot ser una càrrega important per a les organitzacions. A més, la dificultat de trobar perfils per a determinades posicions pot complicar encara més les coses.

En conseqüència, la reducció de la jornada podria tenir efectes contradictoris: d'una banda, pot generar més llocs de treball en augmentar la demanda de personal; per un altre, pot resultar més costosa per a les empreses que han de pagar als treballadors pels dies no treballats.

Es pot destacar que aquesta mesura també requerirà l'acord individual de cada empleat, amb la consegüent renovació contractual, i l'acord col·lectiu amb els agents socials. Fins i tot per a determinats negocis i sectors, serà necessari conviure amb jornades de cinc dies per prestar serveis o produir béns i garantir la continuïtat del negoci.

Ocupació sostenible i amb perspectiva de gènere

Les empreses necessiten flexibilitzar la contractació per crear ocupació sostenible que s'adapti a les necessitats productives. La desaparició del contracte temporal és fictícia i l'estacionalitat continua existint, la qual cosa està incrementant la precarietat d'algunes contractacions. No obstant això, la reducció de la setmana laboral no és l'única mesura que pot afectar els salaris. La reforma laboral i l'obligació del contracte indefinit també han tingut un impacte en els salaris dels treballadors. Per tant, es necessiten mesures que fomentin la flexibilitat i els ajuts a la contractació de joves, aturats o persones sèniors que necessitin continuar cotitzant.

Finalment, la reducció de la setmana laboral també podria tenir un impacte positiu en la igualtat de gènere i en la distribució del treball domèstic. En l'actualitat, les dones encara dediquen més temps a les feines de casa i de cures que els homes, el que dificulta el seu accés al mercat laboral i limita les seves possibilitats de progrés professional. Així ho reflecteix l'Observatori Social de la Fundació la Caixa a través d'un estudi que conclou que les dones dediquen 43 hores setmanals a aquestes activitats mentre que els homes en dediquen 28. En reduir la setmana laboral, s'espera que els homes tinguin més temps per dedicar a tasques domèstiques i de cures, que al seu torn podrien reduir la càrrega de treball de les dones i fomentar una distribució més equitativa del treball domèstic.

En resum, la setmana laboral de quatre dies pot ser una mesura positiva per millorar la qualitat de vida dels treballadors, atreure talent i fomentar la creació d'ocupació sostenible. Tanmateix, també presenta desafiaments i limitacions per a les empreses, especialment aquelles dedicades a sectors que requereixen una operació contínua. Per tant, és important que les organitzacions adoptin un enfocament equilibrat i flexible en la implementació d'aquesta mesura per garantir que s'adapti a les seves necessitats productives i a les dels seus empleats.