La regeneració democràtica s'ha posat de moda. Tant, que el passat 1 de maig va ser l'objectiu dels sindicats per a les seves reclamacions d'enguany. Això i la pujada salarial, i la reducció de la jornada laboral. No sigui que oblidem quin és el motiu d'aquesta celebració: els treballadors.

Sobre la vinculació entre els salaris i la productivitat ja en vaig parlar en un article anterior. És evident que es busquen solucions simplistes, sense entendre com es genera el nivell salarial d'un sector i d'un país. Aquestes estaran lligades a la capacitat de produir valor afegit d'una economia i el seu ecosistema empresarial. I en això, Espanya hi està encallada des de fa dues dècades. Obligar a apujar salaris sense impulsar un altre tipus de mesures ni una reforma profunda, d'una vegada, tant de l'estructura econòmica, com d'un model laboral de fa dècades, és pa per a avui i fam per a demà.

Sobre els contractes públics: si redueixes els preus per hora fins a quantitats irrisòries, com pretens que aquestes empreses paguin sous dignes?

Un incís sobre això són els contractes públics, on l'administració prioritza el preu per a l'adjudicació. Ningú és conscient que molts d'aquests serveis que s'adquireixen es generen principalment amb les hores dels empleats dels proveïdors públics? Si redueixes els preus per hora fins a quantitats irrisòries, com pretens que aquestes empreses paguin sous dignes i adequats als seus treballadors? No només perverteixes la competència, sinó que això sempre m'ha cridat l'atenció en sectors majoritàriament femenins com les cures o la neteja, on el sector públic és un dels clients principals i permeten baixes temeràries de forma recurrent.

Exactament igual amb l'objectiu de reduir la jornada, per aconseguir la plena ocupació. Segons les dades d'Eurostat, el nombre mitjà d'hores efectives treballades a Espanya és de 37,8, només un 0,3 per sobre de la mitjana de la UE. D'això, segons l'INE, el 2023 els treballadors per compte propi van treballar una mitjana de 44,3 hores setmanals, mentre que els assalariats 36,6 hores efectives. És més, diu l'EPA que el 84,8% dels espanyols no vol variar el seu horari i un 10,5% vol treballar més. Això mostra un problema real del mercat espanyol? És important parlar de les hores efectives, ja que una jornada laboral de 40 hores setmanals es redueix per calcular el còmput efectiu de feina per les vacances corresponents, els permisos legals i altres situacions, com les baixes per malaltia. Significa això que el govern espanyol i els sindicats no veuen cap altra mesura possible per aconseguir la plena ocupació per disminuir la jornada laboral? Una mesura simplista més, ja que probablement no hi haurà una correlació directa, sinó que es pot produir un augment de les hores de feina dels treballadors per compte propi, o una reducció del volum de treball, amb la consegüent reducció de beneficis i impostos.

Malgrat el missatge triomfalista sobre les dades d'ocupació, s'obliden que aproximadament 600.000 treballadors fixos discontinus no treballen i un 36% d'ells necessita estar pluriocupat. Aquesta nova modalitat, que ha representat dos terços dels contractes a l'abril, ha maquillat les estadístiques quant a temporalitat, però no ha suposat un canvi en la precarietat per a qui té una relació laboral d'aquesta mena. A més, l'impuls de l'ocupació es deu principalment a l'impuls del sector públic i al turisme, que continua ancorat en un model revisable de baixos costos i subjecte a una conjuntura temporal actual que el beneficia, per la inestabilitat geopolítica d'altres destinacions.

A Espanya, es tarda molt a obtenir una feina de qualitat en la joventut i des dels 50-55 anys es tornen gairebé inocupables al nostre país

El mèrit de ser el líder europeu d'atur i d'atur juvenil és prou conegut. Però no es parla de la mateixa manera dels més grans de 55 anys, on també batem rècords. Una qüestió curiosa d'Espanya és la durada tan escassa que té la vida laboral activa d'un treballador mitjà: es tarda molt a obtenir una feina de qualitat en la joventut i des dels 50-55 anys es tornen gairebé inocupables al nostre país. Un territori no pot permetre's perdre aquesta experiència i coneixement, però tampoc no acceptar que tant les arques públiques redueixin les aportacions dels treballadors 15 anys abans de la seva edat de jubilació, com disminuir de manera dràstica les bases de cotització per a les pensions. És una promesa de precarietat i pobresa per als últims anys de les seves vides.

I a tot això, a més, se suma la falta de perfils per cobrir vacants en empreses de tots els sectors. Cada vegada veig més empreses "important" treballadors de països tan dispars com Egipte, Llatinoamèrica, Marroc, països de l'antiga URSS o de l'Est d'Europa. Hi ajuden els visats per a nòmades digitals, personal altament qualificat o sectors amb falta de perfils, per accelerar l'obtenció dels permisos de treball. També sectors tradicionals on els models de negoci digitalitzats són més comuns. No han vist últimament hotels on el procés de registre el fa un robot o restaurants on les comandes o el pagament es fan per tablet o una app? Opcions per salvar la impossibilitat de contractar empleats al nostre mercat.

Les prestacions d'atur no haurien de ser l'única funció d'una estructura governamental. Qui parla de les polítiques actives d'ocupació i de la formació?

Les prestacions d'atur són una xarxa de seguretat que qualsevol estat del benestar ha d'assegurar. Però no hauria de ser l'única funció d'una estructura governamental. Aquesta hauria de ser una mesura transitòria per assegurar la consecució d'una altra feina. I qui parla de les polítiques actives d'ocupació i de la formació de treballadors i aturats? No s'ha fet res efectiu des de fa dècades, ni per qui dirigeix les polítiques ni per qui executa la formació (que també apareixen a les fotos). Molts dels problemes que he exposat abans s'arreglarien si els serveis d'ocupació (estatal i regionals) funcionessin i es regissin per criteris d'eficiència. La recapacitació és una tasca obligatòria dels governs, que brilla per la seva absència.

Per no esmentar el paper que juguen aquests ens públics en la intermediació en la recerca de feina. Quantes empreses posen els seus anuncis de recerca i quants aturats consulten els serveis d'ocupació pública? I quants n'hi ha publicats a Infojobs o Linkedin? Allà tenen les respostes.

En conclusió, és evident que el problema més gran dels treballadors i els aturats d'aquest país és la regeneració democràtica. I que, per aquest motiu, les capçaleres de les manifestacions d'aquest 1 de maig es consagressin a la seva consecució.