La digitalització s'ha convertit en l'eix central de l'evolució empresarial, impulsant canvis significatius en tots els aspectes d'una organització. En particular, la transformació digital ha exercit un impacte considerable en els departaments de Recursos Humans, revolucionant la forma en què seleccionem, administrem i desenvolupem el talent dins de les empreses.

La digitalització dels RH ha representat una transició fonamental de les antigues pràctiques administratives cap a un enfocament més estratègic i centrat en les persones. Aquest canvi no només ha simplificat els processos interns, sinó que també ha optimitzat la presa de decisions, permetent als professionals de RH adoptar un paper més proactiu i creatiu en l'organització.

Com no podia ser de cap altra manera, la revolució de la intel·ligència artificial (IA) també ha arribat a la gestió de persones. En l'actualitat, els departaments de recursos humans estan recorrent cada vegada més a algoritmes d'IA per analitzar currículums, realitzar cribratges automàtics de candidats i predir possibles acompliments laborals. Aquesta tecnologia agilita el procés de selecció en filtrar grans volums de dades en poc temps.

Però la IA en recursos humans no només es limita al reclutament, sinó que també s'estén a la gestió de l'acompliment o la fidelització del talent. Aquestes eines ajuden a avaluar el rendiment de les persones treballadores, identificar àrees de millora i proporcionar retroalimentació en temps real. Això ens permet a les organitzacions reconèixer als talents destacats i promoure'ls de manera més eficaç alhora que evitem la rotació. També la podem aplicar a la formació. L'automatització es pot utilitzar per crear programes de formació personalitzats i adaptats a les necessitats de cada persona. Això ajuda les organitzacions a garantir que totes les persones treballadores comptin amb les habilitats i coneixements necessaris i convidar-los que siguin la seva millor versió.

Encara que es pugui pensar que la IA acabarà amb llocs de treball en el departament de gestió de persones, el sector pensa el contrari. Segons IBM, la majoria de les persones dels departaments de RH som optimistes sobre l'adopció de la IA, i el 66% dels integrants de la direcció considera que la IA transformarà la forma en què abordem la gestió del personal i la seva experiència en l'organització. I és que gràcies a la IA, els professionals de recursos humans podem dedicar més temps a activitats estratègiques i de presa de decisions; dissenyar i implementar iniciatives de gestió del talent, desenvolupament de lideratge, fidelització d'aquest talent i plans de successió, entre d'altres.

En l'actualitat, tots ens estem adaptant a aquesta nova realitat i és necessari adquirir noves habilitats per centrar-nos més en aquestes funcions. Hem de saber utilitzar les noves eines, aprofitar les capacitats que ens brinda People Analytics i ser capaços d'interpretar les dades per oferir solucions estratègiques a l'empresa. Per això és important que, mentre ens adaptem a aquests canvis transformacionals, mai no perdem la perspectiva de l'humà. La IA està per acomplir tasques automàtiques i repetitives i estalviar-nos temps, però la direcció de recursos humans continuarà sent fonamental per garantir la presa de decisions ètiques, la privacitat, interpretar les dades i crear la millor estratègia a seguir després d'analitzar-los. Al cap i a la fi, la IA pot ser el millor pinzell del món, però sempre necessitarà una mà que li doni intenció i emoció.