El títol d’aquest article no és casual. És el nom de la nostra candidatura. És la síntesi del que som i representem: un grup de catalans que vol presentar-se com la millor opció per a defensar els interessos dels empresaris i empresàries, des d'una institució clau per a fer més fort i independent econòmicament el nostre país. Concretament, a la institució empresarial que té més història i que pot tenir més representativitat a l’economia catalana des de l’àmbit privat.

Què volem? Que sigui el més plural, més polièdrica, més transversal, més útil i més significativa possible. El teixit associatiu sempre ha estat un signe distintiu i diferencial de Catalunya. La Cambra no pot representar visions histriòniques, però tampoc algunes que podrien ser titllades de carques o que solament representen col·lectius molt concrets i singulars. Ha de representar la majoria dels empresaris des de la seva força col·lectiva per ser el mirall de la societat civil catalana que vol vertebrar el país. Per tant, li pertoca ser un organisme que lideri i empoderi el comerç i la indústria per a fer de Catalunya un país més pròsper i competitiu. Adscripcions polítiques? Les justes, les necessàries, per a poder ser sempre un organisme crític amb les administracions quan calgui; però ajudant-les a impulsar els principals reptes econòmics i d’infraestructures. La Cambra no ha de tenir ni polítics ni consignes polítiques que la governin. Cal posar el focus en les temàtiques que preocupen els autònoms i els empresaris, tot aprofitant la capacitat d’interlocució amb l’administració. Tots constatem que en la darrera legislatura, la institució ha perdut part de la visió estratègica i de representativitat. Recuperar l'essència de la institució és el nostre principal objectiu, per a poder defensar els interessos del món empresarial, per a tenir un país més sòlid econòmicament. Sense les infraestructures mínimes i un bon finançament, no aconseguirem que Catalunya sigui competitiva, com necessiten les empreses i la societat.

La Cambra representa més de 400.000 empreses diverses, diferents i úniques, per tant, volem que el ple que en surti com a representant no sigui excloent, sinó inclusiu. I això només s'aconsegueix fent partícips totes les tipologies de socis que en formen part: des dels autònoms i emprenedors, fins a les petites i mitjanes empreses, sense deixar de banda les grans corporacions que sempre n'han format part. Però coordinant-nos amb els gremis, els col·legis professionals, les associacions empresarials i les patronals. Treballant en xarxa mancomunadament amb tots els sectors d’activitat per a tenir en compte tots els diferents implicats. La Cambra ha de ser la casa gran de l’empresariat, la que vetlli per tenir un país sòlid, econòmicament i estructuralment. Menys consignes i més fets que consolidin una clara aposta per l'economia de Catalunya.

Sumar des de la unitat dels empresaris no es pot aconseguir des d’una posició radicalitzada, cal constituir un ampli consens que sumi totes les voluntats i visions. Ningú no n'ha de quedar fora. Volem reforçar l’essència democràtica de la institució des de la seva capacitat de representació d’un gran nombre de sectors i parts del territori. Barcelona és capital, però el Barcelonès és més que Barcelona, és el Baix Llobregat, el Garraf, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Barcelonès Nord, el Maresme, l'Osona, el Berguedà i el Vallès Oriental. Cada delegació ha de representar la seva singularitat empresarial de forma pròpia.

Tenim la voluntat de recuperar el prestigi, la rellevància i la influència de la Cambra en el dia a dia, però també en els grans temes del país. Avui representa això? En tenim molts dubtes. Se n’ha erosionat el patrimoni i la credibilitat institucional. Cal que torni a ser una institució escoltada i respectada per tothom. Que participi en tots i cadascun dels debats públics mitjançant una actitud propositiva, no radicalitzada. Que estigui representada a Barcelona, a Catalunya, a Madrid i a Europa per treure’n rèdits econòmics i prestigi de país. No ser-hi, és no decidir, és no comptar, és no recollir-ne els resultats. Hem de convertir-nos en un interlocutor creïble i privilegiat de les administracions.

La Cambra ha de posar el focus en esdevenir un element clau en una societat justa i moderna per a ajudar a fomentar la competitivitat, gràcies a ser una eina de redistribució i equitat orientada a ajudar i col·laborar amb les petites i mitjanes empreses. Si aconseguim gestionar la Cambra, reorganitzarem una institució que ha de ser el pal de paller de la força empresarial del país.

Les candidates i els candidats que componen la candidatura de Va d’Empresa són majoritàriament empreses designades pels seus gremis (automoció, comerç, restauració, arts gràfiques i tallers), pels seus col·legis professionals (apis, agents comercials) i les seves associacions empresarials (transport de mercaderies, centres educatius, establiments sanitaris, farmacèutics), i també autònoms que estan federats en entitats professionals (taxistes i perruqueries). Finalment, també comptem amb empreses referents als seus sectors: Ficosa, Ametller, Colonial, Cepex (del grup Fluidra), Comsa i Focus. Aquesta pluralitat ens fa forts, ens fa representatius de Catalunya.

Tenim una única motivació, volem fer un país més fort i independent en l'àmbit empresarial. La Cambra és molt més que una empresa, però s’ha de gestionar com la millor de les empreses. Farem empresa des dels òrgans de govern de la Cambra, que és la millor forma de contribuir a un futur pròsper per a la nostra societat que tenen els empresaris.