En moltes reunions amb clients o potencials clients, el meu company Luca Lazzarini, responsable de comunicació comercial, sol proposar als assistents un joc per introduir el tema de la diversificació.

Demana a la sala que aixequi la mà tot aquell que tingui o hagi tingut accions de Telefónica. Com podeu imaginar, en una reunió que s'està fent en territori espanyol, el nombre de mans aixecades és majoria. Quan pregunta de nou si algú és o ha estat accionista de l'empresa nord-americana Verizon, les mans es redueixen a una o cap.

Recordem que Verizon és l'operador de telefonia mòbil més gran del món.

Amb el plantejament d'aquest senzill joc es demostra que l'inversor més "llançat", per dir-ho d'alguna forma, inverteix en allò que coneix, com sol comentar el meu company, portat molt més pel seu propi passaport que per haver aplicat criteris objectius de valor.

Això ens permet parlar de la importància de la diversificació i intentem portar el tema una mica més enllà de la coneguda recomanació que se sol utilitzar per parlar d'inversions de "no posar tots els ous a la mateixa cistella".

Quan abordem el terreny de la diversificació, també hem de tenir en compte un altre tipus de conceptes, com l'equilibri temporal (a curt, medi i llarg termini, en funció dels objectius i necessitats del client) i entre títols, principalment a través de fons d'inversió. També es recomana distribuir les inversions en diferents àrees geogràfiques i sectors i en diferents divises, perquè les crisis no afecten de la mateixa manera totes les economies. Així mateix, es té en compte la diversificació segons el potencial de creixement, en especial en inversions a llarg termini, on es busquen més oportunitats de rendibilitat. I, finalment, és important diversificar per instruments d'inversió, que permeten reduir el risc i ajustar-se a les diferents circumstàncies del cicle financer de cada estalviador i de la seva família. A aquesta estratègia nosaltres la cridem "diversificació 5D".

Aquesta filosofia de diversificació vol evitar la disjuntiva d'intentar endevinar el que passarà a curt termini, una cosa que ningú no pot preveure, i té per objectiu crear una espècie d'"amortidor" per a la volatilitat del mercat i ancorar la rendibilitat dels clients un motor molt més potent i inesgotable, que és el creixement de l'economia mundial a llarg termini.

Una vegada hem definit els objectius de cada client, el seu coneixement financer i propensió al risc, el punt de partida és una estratègia de diversificació geogràfica que tingui en compte la contribució que cada zona del planeta aporta al producte interior brut mundial, per matisar posteriorment com diversifiquem per sectors o estils de gestió.

Es tracta d'una base en la qual un professional de les finances, un assessor financer preparat i ben format, ha d'aprofundir, perquè no tots els inversors amb un perfil semblant són iguals i no podem aplicar la mateixa estratègia o 'cartera model' a tots ells.

La meva experiència m'ha ensenyat la importància de tenir en compte les vicissituds individuals. Hi ha persones amb la mateixa propensió al risc que tenen necessitats i expectatives diferents. Per aquesta raó és necessari realitzar un "vestit a mida" per a cada un d'ells que defineixi una determinada exposició financera a un país, a un sector o a una divisa. I, com a "cirereta", hem de contemplar l'aplicació d'estratègies d'entrada gradual en les inversions.

Està clar que una sofisticació a través d'algoritmes que tinguin en compte fronteres eficients de rendibilitat, que minimitzin la correlació dels components de la cartera i que facin atenció a l'evolució de l'ordre mundial ajuden a aportar valor a la diversificació, de la mateixa manera que els accessoris completen un bon cotxe.

Quina és segurament l'altra cara de la moneda? La possibilitat que amb aquesta filosofia no tinguem en tot moment la rendibilitat màxima perquè és impossible assegurar que invertirem sempre els diners en el mercat que es comportarà millor, encara que segurament tampoc no ho farem en el que més caigui.

Allò d'endevinar el moment o el mercat correctes, el sector o la divisa més encertats és un terreny que deixem en mans dels mags. Per cert, si en coneixeu algun, no oblideu presentar-me'l.