El desenvolupament de noves eines d'intel·ligència artificial ha provocat una disrupció a diversos àmbits i sectors. De fet, segons el darrer informe d'InfoJobs sobre Intel·ligència Artificial, el març del 2023, un 64% dels empleats enquestats desconeixia com utilitzar aquestes eines a casa nostra. Tot i això, aquest percentatge va baixar en l'última enquesta fins al 54%, dut a terme entre la població ocupada, un de cada quatre treballadors declara haver-la utilitzat en l'àmbit laboral, 5 punts percentuals més que el març del 2023 (18%), quan la IA tot just feia quatre mesos de recorregut des del llançament i encara no havia assolit el seu nivell màxim de popularitat. Així mateix, el coneixement sobre aquest tipus d'eines també creix

"El podi" dels últims

Tot i la tendència a l'alça , les dades recollides per Decoding Global Talent 2024 , estudi realitzat per Boston Consulting Group (BCG), situen Espanya a la cua en l'adopció de la intel·ligència amb un 23%, només per davant d'Hongria (22%) i Itàlia (21%). El document, que recull dades sobre l'ús de la IA , reflecteix que Espanya registra un 26% al rànquing de països que utilitzen l'eina setmanalment o mensualment. Això posiciona el nostre país darrere de grans potències internacionals com USA (39%), però també europees com Portugal (33%), Alemanya (32%), Polònia (31%) o França (29%). Per darrere, apareixen països com Jordània (25%), ja fora de la Unió Europea.

Per edat i nivell educatiu, els més joves usen la IA en un 43%; mentre que els enquestats amb un nivell educatiu més alt ho fan en un 40%. A nivell global, es registren percentatges del 49% (6 pp més) i el 45% (+ 5 pp), respectivament. Només el 27% dels espanyols dóna un ús regular a la IA. Pel que fa a l'ús, el 27% dels espanyols assegura que utilitza la IA de manera regular (vs. 39% a nivell global). D'aquests, el 10% indica utilitzar-lo setmanalment , mentre que el 17% ho fa mensualment. En contraposició, el 61% no els dóna ús (el 40% les coneix, però no les utilitza i el 21% ni les coneix ni les fa servir), davant del 48% registrat internacionalment. Així mateix, el 13% afirma haver-les utilitzat una o dues vegades (vs. 14% del global).

Com s'aplica en el treball?

En ser preguntats pels usos a nivell professional, els espanyols les utilitzen per a tasques d'escriptura, amb un 40% (vs. 41% a nivell global); estudis, aprenentatge i cerca, amb el 36% (vs. 41% del global); i tasques administratives, amb el 34% (vs. 37% del global). En contraposició, les que menys percentatge registren són detecció de frau i compliment normatiu, amb el 4% (vs. 7% del global); atenció al client, amb l'11% (vs. 14 del global); i programació, amb el 17% (vs. 15% del global). Pel que fa a l'àmbit personal, el desenvolupament de competències i aprenentatge, amb el 44% (vs. 48% del global) és l'ús més habitual. A aquest segueix coneixement general, amb el 43% (vs. 46% del global), i traducció, amb el 41% (vs. 36% del global). Per contra, l'amistat virtual i el suport emocional se situen en la darrera posició, amb el 4% (vs. 8 % del global).

També cal destacar que els perfils vinculats amb el sector IT, màrqueting i mitjans, i enginyers i tècnics són els que lideren l'ús de la IA , amb el 66%, 63% i 40%, respectivament. A Espanya, la dificultat d'escriure indicacions suposa un dels desafiaments per a l'adopció de la IA , amb el 30% ( percentatge mateix que en el global). A aquesta segueix la lentitud, amb el 28%; que també és una de les que més percentatge rep a nivell global, amb el 31%. També apareix la indisponibilitat de dades, amb el 26% a Espanya, i el 32% al global. En línia amb les dades d'adopció de la IA , quan es va preguntar sobre les respostes generades per l'eina, el 43% dels espanyols només utilitzen alguns aspectes brindats i continuen fent la majoria del treball per ells mateixos (vs. 30% del global ). El 28% revisa les respostes i fa alguns canvis abans de fer-lo servir (vs. 42% del global), mentre que el 22% declara que depèn per a què l'utilitza i quina eina d' IA està utilitzant (vs. 19% del global). Tan sols el 7% l'utilitza sense revisar i aplicar canvis, que en el cas global s'incrementa fins al 10%.