Mantenir una mascota costa 1.260 euros anuals de mitjana, una xifra que es dispara si tenim en compte gossos i gats i totes les seves races on les grans pugen el preu final. Ara bé, segons l'OCU, els preus en races normals se situa en els 1.131 euros de despesa en el cas dels gossos i de 986 euros en els gats. Aquest import és la suma de les despeses de veterinari, menjar, perruqueria, assegurances, etc. De tots ells, la meitat correspon al menjar i la resta a la salut i la seva higiene. 

És en aquest darrer apartat on els increments, malgrat representar pràcticament el 50%, fan rebaixar despeses molt elevades que poden comportar visites al veterinari puntuals, tractaments específics o serveis d'urgència que farien multiplicar per tres les mitjanes registrades. És per això que les companyies d'assegurances de vida i salut també han trobat una bona línia de negoci en aquest camp 'animal'. De fet, en els darrers 12 mesos, nou de cada deu gossos han acudit almenys a una consulta veterinària. I el 45% dels propietaris van haver de portar-los a urgències el darrer any, segons l'OCU.

Noves assegurances "animals"

Un informe recent del Grup Catalana Occident constata aquestes xifres amb els seus bons resultats de negoci. Segons el seu darrer estudi, la pòlissa de Mascotes que es va llançar com un producte totalment nou el 2021 ha esdevingut un èxit. Antonio Tejero, Director d'Assegurances de Particulars de Negoci Tradicional de GCO, conclou: “En els darrers anys, la demanda de protecció per als animals de companyia ha crescut notablement. A través de diferents productes, a les companyies de negoci tradicional oferim múltiples cobertures especialment dissenyades per a gossos i gats, com són l'assessorament veterinari, l'estada a clíniques concertades, defensa per responsabilitat civil, indemnització per robatori o la cobertura de despeses per defunció”.

Augment de mascotes a Espanya

Actualment, un de cada quatre amos de gossos té una assegurança, en gairebé tots els casos de responsabilitat civil, per un import mitjà de 107 euros a l'any. De mitjana, el propietari d'un gos haurà gastat 363 euros i el d'un gat, 202 euros en radiografies o mostres de sang si no disposa d'una assegurança. A més, amb la nova Llei de benestar animal aquesta assegurança passa a ser obligatòria per a tots els titulars de gossos i, per tant, encara es dispara més el volum de negoci. 

I l'altra tendència que afavoreix aquestes assegurances és l'auge de les mascotes arreu de l'Estat espanyol. El 2023, el nombre de gossos i gats registrats puja a 15 milions, un augment del 38% en els darrers tres anys arran de la pandèmia, segons les dades de l'Associació de Fabricants d'Aliments per Animals de Companyia, ANFAAC. D'aquest total, 9,3 milions de mascotes corresponen a gossos, mentre que 5,8 milions a gats. I d'aquests, el volum de negoci se centra en els gossos. En concret, del total d'animals protegits amb aquest producte, el 91% són gossos davant del 9% de gats. Els gossos mestissos són els més assegurats, seguits per les races assegurades més freqüents, per aquest ordre: pastor alemany, yorkshire terrier i border collie. Pel que fa a la seva edat, de tots els gossos assegurats al grup assegurador, la mitjana és de 3,5 anys, sent els gossos de fins a un any els més comuns, amb un 28,5% del total de la cartera. Un 37,18% té de 2 a 4 anys, un 29,63% de 5 a 8 anys i un 2,85% de 9 a 13 anys.

Què inclou l'assegurança? Hospitalització, accident o pèrdua

D'altra banda, entre els serveis opcionals, també s'inclou l'ingrés de l'animal a una residència per hospitalització urgent de l'assegurat ja sigui per accident o malaltia; o la cobertura de despeses total o parcial de cancel·lació de viatge en cas d'accident o pèrdua de l'animal. En el cas de pèrdua del gos o gat, l'assegurança Mascotes inclou les despeses que siguin necessàries per localitzar-lo, com ara la distribució de cartells, anuncis en premsa i ràdio, així com una indemnització en cas de robatori de l'animal de companyia. En cas de mort, inclou el servei de recollida i el trasllat de l'animal i les despeses d'incineració i d'urna.