Una resolució del Banc d'Espanya (BdE) relativa a l'aplicació de reciprocitat en un mecanisme contra riscos sistèmics activat pel Banc de Portugal ha elevat el requisit de matalassos de capital del Grup CaixaBank en 7 punts bàsics, un llindar que ja compleix folgadament. L'entitat ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que a partir de l'1 d'octubre ha d'assolir un requisit mínim per a la ràtio de capital ordinari de nivell 1 (CET1) del 8,67%, davant el requisit anterior del 8,60%.

Aquest percentatge inclou el mínim regulador de Pilar 1 (4,50%), el requisit de Pilar 2R (0,98%) i matalassos de conservació de capital i anticíclics (3,19%). Al tancament del primer trimestre de l'any, la ràtio de capital CET1 se situava en el 12,25%, per sobre d'aquests requisits mínims.

La resolució del Banc d'Espanya imposa al banc a mantenir un matalàs contra riscos sistèmics sectorial per un import igual al 4% de les seves exposicions minoristes a persones físiques garantides per béns immobles residencials situats a Portugal, ha informat el banc el supervisor borsari.

Aquesta mesura es tradueix, pel que fa a les exigències sobre el capital Tier 1, a un increment des de 10,43% a 10,50%, mentre que el banc situa aquesta mètrica en el 14,25%. El requisit de ràtio de Capital Total passa a ser de 12,94%, davant 12,87% fins ara, quan l'entitat assolia un 16,51% en finalitzar el primer trimestre.