En un mercat laboral actiu i amb un bon nivell d'afiliació sobretot per l'entrada d'estrangers, existeixen encara vacants difícils de cobrir, tant de treballadors qualificats com sense qualificar. Els sectors industrial i de serveis van mancats d'alguns perfils difícils de trobar, tal com retrata l'Informe de Perfils més demandats d'Adecco, publicat aquest dimarts.

A Catalunya, perfils tecnològics, enginyers i dissenyadors gràfics són els tres més demandats per les empreses, però n'hi ha molts més i en diversos sectors.

En la indústria, falten operaris especialitzats com ara soldadors i electricistes, electromecànics, tècnics de qualitat i tècnics de prevenció en riscos laborals. Segons l'informe d'Adecco, "la barreja entre els pocs professionals qualificats i amb experiència" amb l'"alta mobilitat" d'aquests perfils genera buits en les empreses.

Dins de la indústria, l'automoció, que ocupa 37.000 treballadors i és el tercer sector industrial amb més pes en el PIB, té escassetat d'operaris, verificadors de qualitat, tècnics de manteniment i enginyers especialitzats.

En la logística, que aporta el 14% del PIB català i concentra el 29% de la superfície industrial, el que falta són mossos, carretoners, repartidors d'última milla, administratius logístics especialitzats, conductors C i mossos de picking o preparació de comandes.

El sector alimentari, amb 4.000 empreses i una facturació de 25.000 milions d'euros, líder de la indústria, busca manipuladors d'aliments i operaris especialitzats, especialment en les càrnies, que requereixen un nivell de formació més elevat.

Els idiomes, buscats al sector serveis

Els horaris complicats i els salaris moltes vegades per sota de la mitjana també representen una dificultat per trobar treballadors en els serveis. Venedors, conductors d'autobús i comercials són tres dels perfils més buscats, amb el coneixement d'idiomes com a habilitat més demandada en el tercer. I, més concretament, en el retail, falten dependents, gestors de punt de venda i promotors.

Els contact center, sector en auge pel creixement de les grans tecnològiques que a vegades subcontracten aquest apartat a Espanya, van a la cerca de teleoperadors de venda i d'atenció al client, de nou amb els idiomes com a valor a l'alça.

L'hostaleria ja fa anys que es queixa de la falta de personal i, encara que han apujat els sous, continua sent una feina amb difícil conciliació i dificultat per trobar professionals. Així, falten cambrers a tots els nivells a Catalunya i, novament, els idiomes són un valor afegit davant de la temporada turística.

En el màrqueting, es busquen dissenyadors gràfics especialitzats en l'àrea digital, community managers i product managers.

I al sector tecnològic, com de costum, i malgrat el boom formatiu que es viu a Catalunya i a la resta d'Espanya, falten enginyers de dades, tècnics informàtics, administradors de sistemes, desenvolupadors de java i analistes de dades. En aquest sector, és l'alta qualificació demandada la principal barrera per trobar professionals, ja que no n'hi ha suficients per cobrir les vacants que es generen.

Els encarregats de rastrejar el mercat per trobar talent a tots els sectors anteriorment esmentats també tenen problemes per configurar les seves pròpies plantilles. Falten en recursos humans, tècnics laborals i consultors de selecció.

Enginyers i cambrers

El mapa d'Espanya mostra mancances similars, però no idèntiques, als diferents mercats laborals. Així, a Madrid els professionals de ciberseguretat, analistes de banca i professionals d'última milla són els més buscats, mentre que a la Comunitat Valenciana són els enginyers, especialistes en seguretat i higiene i recol·lectors. A les Balears sempre falta personal en l'hostaleria, però també administratius amb idiomes i especialistes en experiència d'usuari.

Andalusia cerca perfils IT, cambrers i operaris agraris; mentre que a Euskadi enginyers, perfils IT i perfils d'oficina tècnica són els més buscats. Desenvolupadors web a Navarra, tècnics industrials a La Rioja, agents telefònics i tècnics de prevenció laboral a Astúries (on falten oficials d'indústries del metall) i personal TIC i calderers a Galícia són les professions més demandades a la resta d'Espanya.