El mercat logístic català ha tancat el primer trimestre amb una inversió de 118 milions d'euros, una xifra que suposa una caiguda del 2,5% respecte el volum d'inversió del primer trimestre del 2022, quan es van registrar 121 milions. Les dades les ha publicat CBRE, la companyia internacional de referència en consultoria i serveis immobiliaris. 

Baixa la contractació del parc 

No obstant els analistes agafen amb optimisme la punxada lleu ja que representa la segona millor inversió des de l'inici de la sèrie històrica el 2003. Ara bé, el mercat logístic amb la irrupció, entre d'altres d'Amazon, era pràcticament inexistent fa dues dècades. Si ens fixem en l'espai logístic utilitzat, també baixa. El mercat logístic català ha tancat el primer trimestre amb una contractació de 216.000 metres quadrats, un descens de l'11% respecte al mateix període de l'any passat.  "Un 93% de la contractació ha estat neta, una xifra molt positiva perquè suposa un increment de la superfície contractada en el total del mercat", ha afegit el director d'Industrial & Logística de CBRE Barcelona, David Oliva. Per tot plegat, ha conclòs: "Aquestes xifres evidencien el bon comportament del sector logístic català. Malgrat l'actual context d'incertesa, els bons fonamentals, la baixa taxa de disponibilitat i el bon ritme de la contractació fan de Barcelona un mercat molt dinàmic i interessant per als inversors"

La disponibilitat ha continuat caient en el primer trimestre d'aquest any i ha creuat la barrera del 3% per primera vegada, fins a situar-se en nivells mínims del 2,2%. Desglossat per zones, l'oferta disponible de la primera corona logística ha descendit fins al 0,4%, per sota de l'1,1% del primer trimestre del 2022.  L'elevada demanda i el descens de l'oferta disponible han provocat un impuls del 3,2% en les rendes fins als 8 euros per metre quadrat al mes.

Les grans adjudicacions

A nivell nacional, el volum d'inversió ha assolit els 293,4 milions d'euros, un descens del 67% respecte a la xifra assolida un any abans, que va ser rècord històric amb 895 milions d'euros.  Les rendibilitats s'han situat en el 4,75% tant a  Catalunya com a Zona Centre, estables després de la pujada experimentada a finals de l'any anterior, tot i que amb previsions de lleugers ajustos d'aquí a finals d'any. Entre les principals operacions d'aquest primer trimestre, destaca l'arrendament de 28.000 metres quadrats per part de Goodman a Esbo Logistics a Castellbisbal (Vallès Occidental) i l'arrendament d'Orimar Logistic d'un parc logístic de 27.000 metres a Fogars de la Selva (La Selva).

Cal recordar que, en termes generals, el sector d'Oficines ha perdut pes sobre el total de la inversió immobiliària, passant d'una quota del 30% el 2022 a un 19% en el primer trimestre d'aquest any. En concret, el sector ha registrat una inversió de 141 milions d'euros entre gener i març, un 6% menys que en el mateix període de l'any passat. A aquest sector el segueix el Industrial & Logístic, amb 118 milions d'euros.  Aquest trimestre destaca també la irrupció del Healthcare, amb una inversió de 30 milions d'euros a Barcelona, per davant de sectors tradicionals com Retail, amb una inversió de 12 milions d'euros.