Si la teva empresa es retarda reiteradament a l'hora de pagar-te la nòmina, podries tenir de dret que es rescindeixi el teu contracte i se't pagui una indemnització equivalent la d'un acomiadament improcedent. Així ho ha dictaminat el Tribunal Suprem en una sentència del passat 10 de gener, a què ha tingut accés l'agència EFE, després d'estimar el recurs d'una sentència desfavorable del Tribunal Superior de Justícia de Madrid a un treballador de l'empresa Ventas y Servicio Técnicos de Centro.

El Suprem ha determinat que si el retard en el pagament del sou és prou greu i reiterat es pot justificar la resolució immediata i indemnitzada del contracte de treball.

El treballador prestava els seus serveis des del 3 d'octubre de 2007, era oficial de primera i cobrava 2.624 euros al mes. Entre abril de 2019 i març de 2020, segons va demostrar, l'empresa es demorava una mitjana de 10,5 dies en el pagament de la nòmina. La companyia ho justificava pels deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El TSJM va desestimar les pretensions del treballador en entendre que la mitjana de retard no era excessiva, i que, en ser una pràctica reiterada, era perfectament previsible, podent acomodar-se a ella, ateses també les dificultats econòmiques de l'empresa.

Però el Suprem sí que veu greu el retard, i considera que l'ocupador "no té la facultat unilateral de modular o condicionar el compliment de l'obligació d'abonament puntual del salari". Incomplir de forma reiterada aquesta obligació "pot resultar en una modificació de la mateixa", i "no resulta exigible al treballador que assumeixi i s'adapti al retard només perquè aquest es reiteri en el temps de manera previsible".