Inspecció de Treball va detectar 14.292 infraccions al llarg de l'any passat per incompliments en jornades i hores extraordinàries, amb sancions que van sumar 15,5 milions d'euros, segons dades provisionals de l'organisme. En total, l'any passat es van dur a terme 35.501 actuacions i es van estendre 9.226 requisits amb 147.861 treballadors afectats en el cas d'empreses amb infraccions per "temps de feina i hores extraordinàries", segons xifres del Ministeri de Treball.

En tots els casos són dades superiors a l'any previ: en el de les infraccions l'alça és del 45% i en el de treballadors, del 31%. Es tracta, no obstant això, de xifres provisionals que poden variar lleugerament a la publicació de la memòria definitiva de l'organisme, segons ha avançat El País.

Control horari i compliment de jornada

El control de les hores extres i el compliment de la jornada laboral és una de les línies d'actuació de la Inspecció i prioritat del Ministeri de Treball que aborda aquesta legislatura la reducció de la jornada laboral màxima fins a deixar-la per llei en les 37,5 hores el 2025.

En aquesta negociació, Treball també ha plantejat als agents socials canvis en matèria de registre horari per digitalitzar-lo i fer-ho accessible a distància per a la Inspecció de Treball, així com un enduriment de les sancions per incompliment de la jornada laboral.

Canvis en les sancions

En aquest últim punt, Treball vol no només elevar quanties, sinó introduir altres canvis com, per exemple, que la multa no sigui per empresa, sinó per treballador el dret del qual s'hagi vulnerat. "Les sancions en matèria de temps de feina no són dissuasives, no aconsegueixen el seu objectiu. No és sancionar, recaptar, sinó que compleixin les seves obligacions", explicava en aquell moment el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey