El Tribunal Suprem ha rebutjat que l'infart patit per un treballador al seu centre de treball abans de fitxar, que li va provocar la mort, pugui considerar-se com a accident laboral.

En una sentència datada el passat 22 de maig a què ha tingut accés Efe, la sala social ha estimat el recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat per Serveis Logístics de Combustibles d'Aviació (SLCA) contra una sentència del 21 de juliol de 2021 del Tribunal Superior de Justícia de Palma de Mallorca.

El cas afecta un treballador que exercia tasques d'operador-proveïdor i que patia una miocardiopatia dilatada, controlada per serveis de cardiologia pels quals prenia dos fàrmacs antiintensius, però que no li impedien el desenvolupament de les seves funcions.

El 26 de juliol de 2019 va arribar al seu lloc de treball amb l'uniforme corresponent, i als vestidors, abans de fitxar, va patir una síncope amb parada cardiorespiratòria i es va desplomar, a les 7.50 hores, deu minuts abans de començar el seu torn de treball. La causa de la mort va ser establerta com un infart agut de miocardi

La seva dona va demanar a la Seguretat Social viduïtat i auxili per accident de treball, però l'administració va al·legar que com a accident de treball era la mútua la responsable, encara que la companyia d'assegurances es va negar.

El que ha abordat el Suprem és si un infart que té lloc als vestidors  del centre de treball abans de fitxar i de començar el torn pot considerar-se accident de treball.

Per al Suprem, la clau és que l'infart va tenir lloc al centre de treball, però no dins de la seva jornada laboral; els magistrats es remeten a jurisprudència anterior, que en diverses ocasions ha considerat que "perquè l'accident de treball ocorregut als vestidors de l'empresa pugui ser considerat accident de treball cal que ja s'hagi fichado i iniciat la jornada laboral"

En aquest cas, es presenten "algunes dades complementàries" que allunyen l'esdeveniment del concepte d'accident de treball, afegeix la sentència, en no vincular-se l'episodi "amb esforç o activitat o cap alteració de classe", en una persona que patia una miocardiopatia dilatada des de l'any 2007 i que en el control anual de 2018 s'havia apreciat cert empitjorament.

El treballador "no hi havia fichado encara", per la qual cosa, d'acord amb l'Estatut dels Treballadors i la Llei General de la Seguretat  Social no era encara en "temps de treball", conclou el Suprem.