Hi ha qui ni tan sols dona una ullada a la seva nòmina quan l'hi envien. Però aquesta factura mensual en la qual queda constància de les relacions econòmiques entre empleat i empresa és fàcil de llegir i és recomanable mirar que tot estigui bé. T'expliquem com i quines són les parts que conformen una nòmina

Comencem per l’encapçalament. Aquí trobes les dades de l’empresa (denominació social, direcció, codi de cotització de Seguretat Social, CIF) i les teves. A més del DNI i l’afiliació a la Seguretat Social, la categoria, pot ser que el conveni i l’antiguitat a l’empresa, que et poden servir per esbrinar si t’estan pagant el que et toca. Ho pots esbrinar demanant el teu conveni o consultant amb el delegat sindical o recursos humans. És important que hi aparegui el període de la liquidació que se’t paga. 

 

 

En segon lloc, trobem les meritacions, "devengos" en castellà. Allà hi trobem el salari base, els complements salarials, les hores extraordinàries i el salari en espècies. I la part proporcional de les pagues extres. Com que normalment els salaris i les hores extres es negocien en brut, és aquí on hem de comprovar que la quantitat és adequada. És estrany que una empresa cometi una errada amb aquesta xifra, però no seria la primera vegada i, per tant, és important verificar-ho. Cal estar especialment pendent quan hem pactat un augment de sou, que és una de les situacions en les quals, per error o omissió, l'empresa pot pagar menys del que et pertoca. 

Els impostos

En tercer lloc, tenim l’apartat de deduccions, on apareixen tots els impostos que es descompten del salari brut. Allà, hi ha l’IRPF, l'impost sobre la renda de les persones físiques, que varia depèn del salari i també de la comunitat autònoma. Aquesta part se’n va a l’Estat i a les administracions autonòmiques. Amb l’IRPF es paga gran part de la sanitat, l’educació, la justícia i les polítiques socials. És molt important comprovar bé quin tram d'IRPF et pertoca i informar recursos humans, perquè hi ha empreses que si no les avises et posen, per defecte, el mínim, i després et toca pagar a la declaració de la renda. Pots consultar aquí què és el que pagaràs d'IRPF segons el teu salari. 

També a deduccions trobem les cotitzacions socials. Són diners que es descompten del teu sou per motius concrets vinculats a la feina més enllà de l'IRPF. Per exemple, un 4,7% del sou es dedica a les contingències comunes, és a dir, se’t descompten per pagar part d’una possible baixa laboral per malaltia. Un 1,55% més ajuda a pagar les prestacions d’atur. Un 0,10% es destina a formació professional i un 0,12% és per al mecanisme d’equitat intergeneracional, que és un extra més per pagar les pensions que s'ha aprovat recentment. 

En total se’t descompta un 6,45% del salari brut en aquestes cotitzacions socials, les quals s’han de sumar a l’IRPF i després restar-ho tot plegat al salari brut per obtenir el salari net.

La base màxima sobre la qual s’apliquen aquestes cotitzacions socials és de 4.720,5 euros. O sigui, que com a màxim pagaràs 304 euros per aquestes cotitzacions, que és el 6,45% d'aquesta quantitat. Si la suma et dona més de 304 euros de cotitzacions socials, la nòmina és incorrecta.  

I a la part final de la nòmina hi ha el càlcul de totes les deduccions restades al salari brut amb el resultat final, que és el líquid a percebre. És a dir, el que rebràs al teu banc.

També, a peu de pàgina, podem trobar les aportacions de l’empresa a la Seguretat Social i el segell o signatura de l’empresa