Les dones ocupen menys càrrecs directius a Catalunya que fa quatre anys. Un informe publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona aquest dilluns mostra que tan sols el 33% de llocs de direcció en empreses privades i públiques les ocupaven dones el 2023, pel 36% de 2021 i 2022 o el 39% de 2020, una caiguda de sis punts en quatre anys oposada a la cada vegada més formació femenina en comparació als homes. La bretxa salarial en llocs de direcció catalans continua estable i és del 20,6%.

L'informe de la Cambra assegura que "les desigualtats al mercat laboral s'han estancat en els últims vuit anys, malgrat que les dones estan cada vegada més formades en relació amb els homes". I mostra la seva preocupació per l'escàs avenç al sector tecnològic, un dels més ben pagats i al mateix temps amb més projecció per a les dones.

Formació i fracàs escolar

L'informe analitza les diferències de gènere en diversos aspectes i les conclusions no són gaire favorables. En comparació amb l'any 2015, les dones estan per sobre dels homes en tots els àmbits de la formació excepte en les matriculacions en àmbits tecnològics i, en canvi, estan pitjor que els homes en totes les facetes laborals, no sempre amb una evolució significativa des de 2015 i fins i tot en alguns aspectes estan pitjor.

"La progressió cap a la igualtat, que va ser ràpida en els seus inicis, s'ha estancat en els últims vuit anys com mostren la majoria dels indicadors", ha lamentat la directora de l'Observatori Dona Empresa Economia (ODEE), Carme Poveda, que ha desgranat un estudi format per cinc blocs (formació, mercat de treball, sector TIC i R+D, condicions de vida i empoderament) que donen una visió completa de quina és la situació de la dona en l'economia i la societat a Catalunya. "La dona té un nivell formatiu superior als homes (un 58% del total de titulacions universitàries) i les noies joves tenen menys fracàs escolar (12% davant el 15,8% dels homes), però aquest nivell formatiu més gran no s'ha traduït en una reducció significativa de les desigualtats al mercat laboral", ha apuntat Poveda.

La directora de l'Observatori Dona Empresa Economia (ODEE), Carme Poveda
La directora de l'Observatori Dona Empresa Economia (ODEE), Carme Poveda

Bretxa salarial

"Les dones continuen tenint una important bretxa salarial per hora (13% el 2021) i firmen la majoria dels contractes a temps parcial (el 72% del total l'any passat)", ha posat èmfasi la directora de l'ODEE, que ha volgut raonar sobre aquesta bretxa salarial del 13%. "Hi ha molts factors, però se'n poden destacar tres: les dones estan en sectors amb salaris més baixos (serveis, salut, cures, educació), hi ha menys dones en llocs de responsabilitat i la perpetuació d'un biaix de gènere", ha reflexionat Poveda. "En els últims vuit anys la reducció de desigualtats al mercat laboral s'ha frenat en comparació amb la dècada anterior", ha insistit la directora de l'ODEE.

En l'àmbit de l'empresa, des de l'ODEE han ressaltat la caiguda del 6% de les dones en càrrecs directius (tant al sector públic com privat), un percentatge que ha passat del 39% del 2020 al 33% el 2023 a Catalunya. Quant a la presència femenina a les juntes, presidències i secretaries generals de les 11 institucions més representatives de l'economia catalana, s'han identificat 125 dones davant els 295 homes, la qual cosa significa que les dones representen el 30%, un percentatge baix, però superior al 17% que representaven el 2017.

Finalment, Poveda ha criticat que en el món universitari l'empoderament va molt més endarrerit. "Les dones tenen només el 25% de les càtedres, un percentatge un pèl superior al 21% de 2015. Aquesta poca representació s'està corregint molt lentament i s'hauria d'incentivar la renovació revisant l'edat límit de jubilació i aplicant criteris que tinguessin en compte la maternitat", ha conclòs Poveda.