Les intencions de contractació de les empreses espanyoles per al primer trimestre de 2023 continuen amb la línia de prudència després de l'alentiment que van experimentar durant l'últim trimestre de l'any 2022, segons mostra l'Estudi de Projecció d'Ocupació de ManpowerGroup per als mesos de gener a març d'aquest any. Els directius continuen enfrontant-se a un escenari econòmic incert i inflacionista, que es tradueix en un mercat de l'ocupació més reticent a les contractacions.

En l'anàlisi per indústries, que aquest trimestre ha vist revisada la categorització a fi d'oferir una foto més nítida, destaca el sector energètic i de subministraments, que maneja les pitjors previsions, amb un resultat net de -16%, el que suposaria la destrucció d'ocupació. A l'altre costat de la balança es troben les TIC —tecnologia de la informació—, que lideren les expectatives de contractació amb una estimació del 8%.

"El mercat espanyol de l'ocupació és especialment sensible a la incertesa: els empresaris del país són dels més cauts d'Europa pel primer trimestre de 2023 (únicament un de cada quatre preveu ampliar equips, davant el 45% de França o el 41% de Portugal)", comenta Francisco Ribeiro, Country Mànager de ManpowerGroup, que incideix en el fet que "això confirma dues tendències: d'una banda, que els empresaris busquen alternatives flexibles de contractació per mantenir els seus nivells de productivitat. Per un altre, l'oportunitat de requalificació de professionals, per a així cobrir les noves posicions dels sectors generadors d'ocupació neta".

Sectors que preveuen incrementar equip

Juntament amb el tecnològic, altres sectors que esperen un comportament positiu són transport, logística i automoció (5%), financer i immobiliari (4%), salut i farmàcia (3%) i béns i serveis de consum (2%). La resta de sectors (que engloba serveis i administracions públiques; educació; sector primari; i sector terciari) es manté pla (0%). A la part negativa, a més d'energia i subministraments, es troben indústria i serveis de comunicació, ambdós amb -2%.

Respecte a l'evolució intertrimestral, malgrat presentar les previsions més optimistes, el sector de la tecnologia és el que més cau respecte al trimestre anterior, deixant-se 17 punts. També retrocedeix salut i farmàcia, que es deixa 15. Per contra, el sector industrial és el que més creix, recuperant 10 punts. El segueix, amb 8 punts, el financer i immobiliari.

"Les dades que presentem fan tangibles les previsions econòmiques de l'any passat al mercat de l'ocupació de 2023. Empreses i professionals han de navegar en aquest context, on sectors i regions es comporten de manera molt diferent en un curt espai de temps. Davant d'això, les empreses han de repensar com atraure, fidelitzar i desenvolupar talent a partir d'ara, tenint en compte molts factors com les noves tendències al món de l'ocupació, els canvis reguladors i econòmics, la inflació i la depreciació dels salaris, entre altres", apunta Ribeiro.

Contractacions a Espanya

El comportament és diferent a Espanya. Mentre que Llevant (Comunitat Valenciana i Múrcia) i Nord-est (Catalunya i Illes Balears) manegen expectatives positives del 7% i el 5%, respectivament; al centre (Madrid i Castella-La Manxa) es mantindrà neutre (0%); i al nord-oest (Galícia, Astúries i Castella i Lleó), al nord (Aragó, Cantàbria, La Rioja, Navarra i País Basc) i al sud (Andalusia, Extremadura i Illes Canàries) presenten resultats nets de -4%, -3% i -1%, respectivament.

Les microempreses (menys de 10 empleats), per la seva part, anticipen que els seus equips decreixeran, amb una previsió neta del -9%. La resta d'organitzacions espera creixements moderats, amb les grans (més de 250 empleats), 6%, al capdavant; segueixen les mitjanes (de 50 a 249), 4%; i, finalment, les petites, 2%.

El país menys optimista és Argentina

Els ocupadors calculen, a nivell global, unes previsions netes de 23%. No obstant això, respecte a la comparativa interanual i intertrimestral, les intencions cauen en 6 i 14 punts, respectivament. Només 12 dels 41 mercats analitzats mostren creixement respecte als tres mesos anteriors. Els ocupadors d'Europa, l'Orient Mitjà i l'Àfrica reporten unes previsions del 18%, la qual cosa suposa una caiguda de 3 punts en comparació amb el trimestre anterior i de 14 amb l'any previ. Les perspectives canvien en funció de cada país: entre les millors previsions es troben Àustria (29%), Turquia (29%) i Israel (28%). Les pitjors, per contra, són a Hongria (-8%), Polònia (-2%), la República Txeca (1%) i Espanya (1%). Països clau com França (27%), el Regne Unit (19%) i Alemanya (17%) també manegen expectatives positives.

Als 11 mercats americans es mostren expectatives positives i 3 d'ells, de fet, milloren les seves perspectives respecte al trimestre anterior. Les empreses al Canadà presenten un net de 34%, 3 punts per sobre dels últims mesos. Per la seva part, els Estats Units, amb 29%, i Puerto Rico, amb 26%, decreixen en 4 i 6 punts, respectivament. A Amèrica del Sud i Central, Panamà presenta les millors perspectives (39%), seguit de Costa Rica (35%) i Guatemala (32%). El país menys optimista és l'Argentina (9%).

A la regió d'Àsia-Pacífic s'anticipen intencions de contractació positives (25%), però que es redueixen respecte al trimestre anterior i a l'any previ, que cauen en 15 i 11 punts respectivament. Singapur (33%), Austràlia (32%) i l'Índia (32%) reporten les intencions més positives, mentre que el Japó (8%) i Taiwan (11%) són les més prudents.