La indústria de creuers va generar un impacte econòmic de 5.670 milions d'euros i 42.240 llocs de treball a Espanya el 2022, sent xifres aproximades a les de 2019, segons un estudi elaborat per Tourism Economics/Oxford Economics per a l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA).

En prepandèmia, aquest sector va obtenir una facturació de gairebé 6.000 milions d'euros a Espanya, aportant 2.800 milions d'euros al PIB nacional, i es van crear més de 50.000 llocs de treball. De la facturació total generada per la indústria el 2022, el 45% procedeix de la despesa directa, amb 2.570 milions d'euros, seguida de la despesa indirecta, amb 1.900 milions i un 34% del total; i de la despesa induïda, amb 1.200 milions i un 21% del total.

A més, dins de la despesa directa, les compres de companyies de creuers engloba el pes més gran de les partides, amb 1.360 milions i un 52% del total. La despesa de turistes suposa uns 780 milions d'euros, la construcció i reparació naval van ser 380 milions i la despesa dels tripulants va ser de 70 milions. Igualment, l'estudi apunta que cada euro de despesa directa genera una facturació addicional d'1,2 euros. Respecte als nous llocs de treball, el 51% del total generat és directe, amb 21.600, mentre que l'indirecte i l'induït van ser 12.210 i 8.430, respectivament.