Govern espanyol i comunitats autònomes han acordat en la reunió de la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural el repartiment de 206,4 milions d'euros per finançar intervencions de desenvolupament rural de la Política Agrària Comuna (PAC) i diferents actuacions en matèria de competitivitat i qualitat de la producció dels mercats, sanitat vegetal i animal i del Programa Comunitari de Suport a les Produccions Agràries (Posei) de les Canàries.

En concret, les quantitats territorializadas avui es corresponen amb els 207,8 milions d'euros autoritzats pel Consell de Ministres dimarts passat, als quals s'han restat els romanents comunicats per algunes comunitats autònomes. D'aquesta manera, la partida de més quantia de 158,1 milions d'euros correspon a l'aportació estatal a les intervencions autonòmiques de desenvolupament rural incloses en el Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna (PAC) 2023-2027.