Una anàlisi realitzada per CaixaBank Dualiza, a través de les dades de Població Activa (EPA), evidència, que un de cada quatre treballadors en actiu a Espanya té estudis de formació professional (FP). És a dir, dels més de vint milions de treballadors ocupats en Espanya, un total de 4,9 milions tenen estudis de formació professional. L'estudi incideix en el fet que aquesta modalitat acadèmica de grau mitjà i superior continua sense tenir el reconeixement que es mereix en la societat espanyola, per prejudicis i falta d'informació. Així explica que un 72% dels universitaris enquestats creu que se'ls valora més que als estudiants d'FP i un 30% de pares reconeix haver provat de condicionar els seus fills sobre els seus estudis. A més, la meitat dels enquestats desconeix què és la formació professional dual i un 6% afirma no haver-se informat perquè no ho creu necessari. La publicació de l'estudi coincideix amb la decisió del Govern espanyol de reforçar els estudis d'FP, amb mil tres-cents milions d'euros, que es destinaran a augmentar a 45.000 places de formació professional bilingüe, a instal·lar vuit-cents vint-i-quatre centres més de capacitació digital, i 1.500 aules de tecnologia i emprenedoria.