Unicaja Banco va guanyar 34 milions d'euros durant el primer trimestre de l'any, un 43,2% menys que fa un any, per l'impacte que ha suposat sobre els seus comptes l'impost temporal a la banca. En el primer trimestre, l'entitat ha computat íntegrament en els seus resultats el nou gravamen temporal a la banca, que li ha suposat un impacte de 63,8 milions d'euros. Exclòs l'impost, el benefici de l'entitat hauria ascendit a 98 milions d'euros, amb un increment del 62,9% respecte al mateix període de l'any anterior.

Després de la presentació dels resultats, les accions de l'entitat presidida per Manuel Azuaga s'anotaven una caiguda pràcticament del 8% en els primers compassos de la sessió. Amb el pas de la sessió la caiguda s'ha accentuat, fins a superar per moments la barrera del 10%.

Els experts de Renta4 han explicat que els resultats d'Unicaja Banco s'han situat per sota de les seves estimacions i de les del consens del mercat, amb un benefici net de 34 milions d'euros. Malgrat que els mateixos experts esperaven una reacció negativa de la cotització, sobreponderen el valor, amb un preu objectiu d'1,48 euros per acció.

Reducció de despeses de personal

El banc explica que el seu resultat es va recolzar en l'increment dels ingressos ordinaris, amb un creixement interanual del marge d'interessos del 24,8%, fins als 2.943 milions d'euros, i de l'1,3% per a les comissions netes, fins als 135 milions d'euros. L'entitat també destaca una reducció de les despeses de personal del 7,2%, i els menors sanejaments del crèdit, amb una reducció del 30,5%.

Malgrat que els ingressos financers del crèdit encara no recullen tota la repreciación de l'Euríbor, el marge de clients es va incrementar en el trimestre 47 punts bàsics, fins al 2,01%. El resultat de l'activitat de l'explotació va créixer en termes interanuals el 7,6%, fins als 93 milions d'euros, mentre que la ràtio d'eficiència va millorar en 8,5 punts percentuals en un any, fins a situar-se en el 48,6%, descomptant l'efecte del gravamen temporal a la banca.

El saldo de la inversió creditícia performing (o no dubtosa) a particulars es va mantenir estable, amb un saldo de 34.169 milions d'euros, augmentant el finançament al consum el 3,8% interanual. El saldo de la inversió creditícia performing es va situar en 51.606 milions. En el primer trimestre de l'any es van concedir 1.897 milions de nous préstecs i crèdits, dels quals 674 milions van ser hipoteques de particulars (amb una quota de mercat en formalitzacions que va ascendir al 7,5% del total nacional).

Per la seva part, els dipòsits de clients del sector privat romanen estables. El 75% són de particulars, sent el dipòsit mitjà inferior als 20.000 euros. Els recursos fora de balanç i assegurances van augmentar un 3,0% durant el trimestre, fins a 20.851 milions d'euros.