Telefónica va elevar els seus ingressos un 1,6% el 2023, fins als 40.652 milions d'euros, els més alts des de 2020. La companyia destaca haver finalitzat el 2023 amb un creixement generalitzat dels ingressos als principals mercats on opera i amb el compliment de tots els seus objectius financers. El creixement de les vendes en el quart trimestre va ser positiu, assolint la xifra dels 10.153 milions d'euros.

No obstant això, la provisió de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) i les condicions macroeconòmiques al Regne Unit han llastat els seus comptes, que registren pèrdues comptables de 892 milions el 2023. Concretament, per la provisió del pla de reestructuració d'empresa a Espanya i pel deteriorament del fons de comerç a Virgin Media O2 (la seva filial al Regne Unit al 50% amb Liberty), derivat de la pujada de les taxes de descompte i condicions macroeconòmiques al Regne Unit.

Sense aquests extraordinaris, el benefici net ordinari de Telefónica va assolir els 2.369 milions d'euros en el conjunt de l'any, un 17,1% més que el 2022. Així mateix, el resultat operatiu abans d'amortitzacions (Oibda) ordinari es va situar en 13.121 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment interanual de l'1,4% i en l'últim trimestre de l'any va créixer un 1,6%, fins als 1.795 milions d'euros. D'altra banda, la companyia també va superar les seves previsions de flux lliure de caixa, que es va situar en 4.227 milions d'euros, per sobre dels 4.000 milions estimats.

Quant al deute financer net, Telefónica va tancar l'exercici amb un passiu de 27.349 milions d'euros i la ràtio d'endeutament es va situar en les 2,60 vegades. "La capacitat d'anticipació i la prudència aplicada a la gestió del deute reforcen la posició financera del Grup", destaca l'empresa.

Així, el 2023, la companyia va emprendre una tasca de finançament per import de 5.296 milions d'euros que "li permet mantenir una sòlida posició de liquiditat de 19.531 milions d'euros". En aquesta línia, Telefónica té coberts els venciments dels pròxims tres anys, més del 80% és a tipus fix i manté una vida mitjana del deute proper als 11,6 anys.

Full de ruta per a 2024

"Telefónica continua executant el seu full de ruta, sense aturar-se davant de la incertesa macroeconòmica global, amb l'ambició i determinació necessàries per completar el procés de transformació operativa posat en marxa a partir de 2016. El 2023, Telefónica ha complert tots els seus objectius financers i afronta amb decisió els compromisos fixats en el nostre pla estratègic GPS per continuar construint una nova Telefónica i liderar la nova era digital", assegura el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

El president de la teleco espanyola destaca la tornada al creixement, "amb una rendibilitat més gran i, a més, d'una manera més sostenible". En aquest sentit, posa de relleu el creixement dels ingressos i la generació de flux de caixa, que "continua sent robusta, la qual cosa ens permet cobrir folgadament el dividend de 0,30 euros per acció totalment en efectiu".

D'aquesta forma, sobre la remuneració a l'accionista corresponent a 2024, la companyia ha confirmat el repartiment d'un dividend en efectiu de 0,3 euros per acció pagable en dos trams, un el desembre de 2024 (0,15 euros) i l'altre el juny de 2025 (0,15 euros), en línia amb l'establert en el seu pla 'GPS'. Addicionalment, amortitzarà l'1,4% del capital social de la companyia, l'equivalent a l'autocartera existent a 30 de juny de 2023.

Respecte a les previsions per a 2024, Telefónica espera un creixement dels ingressos entorn de l'1%, de l'ebitda entre l'1% i el 2% i de la caixa operativa (ebitdaal-CapEx) també entre l'1% i el 2%. L'operadora blava contempla una xifra d'inversió sobre ingressos de fins al 13% i un increment del flux de caixa lliure superior al 10%. "Respecte a l'objectiu del creixement de caixa per a aquest any, tindrà com a referència els 2.308 milions d'euros aconseguits amb la nova definició que Telefónica aplicarà des d'aquest exercici", ha explicat l'operadora.

Telefónica Tech i Telefónica Infra

Sobre les seves filials, la companyia assenyala que Telefónica Tech, la seva divisió de negocis digitals, va consolidar la seva trajectòria de creixement durant el passat exercici "gràcies al seu fort posicionament i a les seves capacitats diferencials, per oferir als seus clients solucions i serveis de Ciberseguretat, Cloud, IoT, Big Data, intel·ligència artificial i Blockchain". D'aquesta manera, va aconseguir uns ingressos de 1.878 milions d'euros, un 26,7% més que el 2022.

Per la seva part, Telefónica Infra va avançar en la seva cartera d'infraestructures preparades per afrontar el futur, de tal manera que entorn del 30% dels futurs desplegaments de Telefónica s'executaran a través dels seus múltiples vehicles de fibra, que en el moment de tancament al de desembre arribaven a 21 milions d'unitats immobiliàries passades.

L'operadora destaca també els seus centres de dades, així com els més de 100.000 quilòmetres de connectivitat internacional que discorren a través del cable submarí que gestiona Telxius, companyia que va presentar una alta rendibilitat i va impulsar el marge d'OIBDA per sobre del 50% el 2023.