El Banc Santander va obtenir un benefici net atribuït de 2.571 milions d'euros en el primer trimestre de 2023, el que suposa un increment de l'1,1% en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat l'entitat en publicar el seu compte de resultats trimestral.

Si no es té en compte l'impacte de l'impost temporal sobre els ingressos de la banca, el resultat net de l'entitat financera hauria estat de 2.795 milions d'euros, el que suposaria un avenç del 10%. Els ingressos totals (marge brut) del banc dirigit per Ana Botín van ser de 13.935 milions d'euros entre gener i març, gràcies a l'augment dels tipus d'interès, la qual cosa equival a un increment del 13% en comparació amb el mateix període de 2022.

"Hem tingut un molt bon començament de l'any, amb un augment interanual dels ingressos del 13% gràcies al fort creixement de clients i dels volums. El crèdit i els dipòsits van pujar un 3% i un 6%, respectivament. L'increment de doble dígit dels ingressos, la millora de l'eficiència i la bona qualitat creditícia ens permeten assolir un retorn sobre el capital tangible del 14,4%, per sobre del 13,4% de 2022, al mateix temps que mantenim una gran fortalesa de balanç", ha assenyalat la presidenta de l'entitat, Ana Botín, després de la presentació dels resultats.

Els recursos totals dels clients van augmentar un 4,8%, fins als 1,17 bilions d'euros, impulsats pels dipòsits, que van créixer un 6,1%, fins als 941.081 milions. Els préstecs i avançaments concedits a la clientela van créixer un 3%, fins a 1,01 bilions, impulsats per les hipoteques i el crèdit al consum, que van augmentar, respectivament, un 2% i un 9%. La morositat del crèdit va millorar en 21 punts bàsics fins al març en comparació interanual i es va situar en el 3,05%, sobretot per la bona evolució de l'àrea d'Europa, Mèxic i del negoci de consum. D'aquesta forma, el cost del risc, és a dir, el que el banc destina a provisions en funció de la pèrdua esperada de la cartera, va augmentar fins a l'1,05%, per sota de l'objectiu per a l'any.

Les provisions van baixar un 3% davant el trimestre anterior, però van pujar un 33% en 12 mesos a causa de l'increment registrat als Estats Units, a la cobertura més gran de la cartera d'hipoteques en francs suïssos a Polònia i a l'augment de les provisions al Brasil, a conseqüència del creixement del crèdit. "Malgrat la recent volatilitat, esperem complir els nostres objectius per a 2023 després d'aconseguir un increment del 5% en el valor comptable tangible per acció més el dividend en efectiu per acció des de l'inici d'any. Els nostres equips continuen donant suport als clients i generant valor per als accionistes", ha afegit Botín.

Diversificació geogràfica

La diversificació geogràfica del Grup Santander va ser una vegada més una de les claus per aconseguir els beneficis obtinguts. Europa va contribuir als comptes globals en un 42%; Sud-amèrica, en un 28%; Amèrica del Nord va aportar un 22% i Digital Consumer Bank, un 8%.

Per àrees geogràfiques, Europa va obtenir un benefici conjunt de 1.189 milions d'euros, un 17% més, gràcies a l'increment dels ingressos. A Espanya, l'entitat va guanyar 466 milions d'euros, un 27,7% més. A Amèrica del Nord -els Estats Units i Mèxic- el benefici es va situar en 627 milions d'euros, un 22,2% menys, en tant que a Sud-amèrica, l'entitat va guanyar 790 milions, un 12,2% menys, i Digital Consumer Bank va aconseguir 244 milions, un 13,5% menys i el Centre Corporatiu es va anotar unes pèrdues de 279 milions.