El grup Redeia, propietària de Xarxa Elèctrica, manté en el primer trimestre una dinàmica comercial similar que la companyia va mostrar en els tres primers mesos de l'anterior exercici. Tal com l'empresa ha informat aquest dimecres la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Redeia ha obtingut un benefici de 180,4 milions d'euros en el primer tram de 2023, la qual cosa suposa un descens del 0,9% respecte als guanys reportats en els tres primers mesos de 2022. Segons expliquen des de la companyia, el motiu del lleuger descens dels guanys respon als interessos minoritaris, que van ser de 7,3 milions d'euros després de la venda de Reintel el juny passat.

Malgrat que la companyia presidida per Beatriz Corredor no ha aconseguit elevar els guanys, aquesta sí que ha aconseguit aixecar els ingressos trimestrals. Segons informa la CNMV, la facturació va créixer un 3,3%, fins als 516,9 milions d'euros, mentre que el resultat brut d'explotació (Ebitda) va assolir els 401,8 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens de l'1,6% respecte al primer trimestre del passat exercici.

En el referit als ingressos conjunts (sumen els resultats de totes les societats participades), aquests van superar els 537 milions d'euros, la qual cosa suposa una alça del 4,8% respecte a l'activitat registrada fa un any. Tal com expliquen a la CNMV, el creixement es deu al bon acompliment de l'activitat elèctrica internacional.

Redeia millora el seu rendiment comercial i redueix el deute un 4,3%

Per activitats, la gestió i operació d'infraestructures elèctriques nacionals va generar una xifra de negoci de 409,1 milions d'euros, mostrant un lleuger augment davant els 407,9 milions d'euros de l'any anterior.

Els ingressos més grans de l'activitat de l'operació del sistema, fruit de la revisió dels paràmetres per al segon període regulador 2023-25 i més projectes per a tercers, es van veure compensats amb una caiguda d'1,4 milions associada a l'activitat de transport, per l'estimació per a 2023 dels criteris inclosos en les ordres definitives de tarifes de 2016 a 2019.

Respecte a la transmissió elèctrica internacional, els ingressos de Redinter han experimentat un increment del 43,2 % a causa de la posada en servei de les instal·lacions al Perú i a Xile, la millor aportació de les societats participades i la incorporació de nous actius al perímetre de la brasilera Argo, entre altres. El seu ebitda va assolir els 31,8 milions d'euros, 9,9 milions més, gràcies a la xifra de negoci més gran i l'aportació més gran de les societats participades.

Finalment, l'activitat de telecomunicacions va generar uns ingressos de 96,9 milions d'euros en el primer trimestre, un 15,8 % més, i el seu ebitda va arribar als 59,3 milions d'euros, un 5,5 % menys, com a conseqüència, fonamentalment, de l'expiració d'alguns serveis de vídeo al Brasil.

Quant al deute, Redeia va tancar març en els 4.435,6 milions d'euros, un 4,3 % menys que l'any anterior. La reducció es deu a l'emissió el gener passat d'un bo híbrid de 500 milions d'euros amb un cupó del 4,625 % recollida en el patrimoni net del grup.

Redeia manté la marxa

Redeia no surt del seu full de ruta. Tal com va expressar en la presentació dels resultats anuals el febrer passat, la firma continua avançant en el seu pla estratègic. Segons els resultats presentats aquest dimecres, les inversions de Redeia van assolir els 154,8 milions d'euros, un 27,6% més.

La companyia ha destinat més de 114 milions d'euros a l'operació i el transport d'electricitat, la qual cosa suposa un 33 % més; d'ells, 95,1 milions s'han enfocat en el desenvolupament de projectes de reforç i millora de la xarxa de transport, un 25 % més, i 15 milions a l'emmagatzemament a les Canàries.

També ha experimentat una empenta la inversió vinculada a l'activitat de telecomunicacions. Hispasat ha augmentat la seva xifra respecte a la del primer trimestre de 2022 a causa del llançament del satèl·lit Amazones Nexus: 29,4 milions d'euros davant els 17,7 milions de l'any passat. D'altra banda, la inversió en fibra òptica s'ha mantingut en nivells similars. Quant a l'àmbit internacional, les inversions de la seva filial Redinter, s'han destinat a la culminació del projecte Tesur 4 al Perú, que es va posar en servei el gener passat.