Redeia va guanyar 354,3 milions d'euros en el primer semestre de l'any, la qual cosa suposa una caiguda del 2,4% respecte al mateix període de l'exercici anterior. Aquest lleuger descens es deu a la caiguda del 4,4% de la demanda elèctrica, segons els comptes presentats aquest dimecres per la companyia. Els ingressos del grup, al qual pertany Xarxa Elèctrica d'Espanya (xifra de negoci i resultats de societats participades), van ascendir a 1.063,9 milions d'euros en els sis primers mesos de l'any, un 3,2% per sobre de la xifra registrada de gener a juny de 2022, gràcies a l'impuls dels negocis de diversificació.

El lleuger descens dels ingressos del negoci regulat a Espanya - a causa de l'aplicació dels ajustaments retributius derivats de les ordres definitives de tarifes de 2016 a 2019 - es va veure compensat en gran manera pel bon acompliment de les operacions internacionals de transport d'electricitat.

Així, els ingressos de Redinter, la filial que gestiona tot el negoci al Perú, Xile i el Brasil, van pujar un 21,2% per sobre dels registrats fa un any degut, fonamentalment, a sengles posades en servei a Xile i el Perú, a treballs per compte de tercers i a l'efecte favorable del tipus de canvi. També va contribuir la incorporació de nous actius al Brasil i el bon resultat de la societat coparticipada Transmissora Elèctrica Nord (TÉ) a Xile.

Per la seva part, l'aportació del negoci de telecomunicacions va elevar els seus ingressos un 14,7%, gràcies a l'aportació de les filials satel·litària i de fibra òptica. El resultat brut d'explotació (Ebitda) del grup presidit per Beatriz Corredor es va situar a finals de juny en els 789,3 milions d'euros, un 0,6% més que en el mateix període de l'exercici anterior.

Reducció de deute

A aquesta xifra van contribuir els esforços realitzats per Redeia en matèria d'eficiència, la bona evolució de la xifra de negoci i l'aportació de les societats participades en el perímetre de Redinter. El resultat net d'explotació (ebit) va assolir els 527,6 milions d'euros, un 0,7% superior.

Respecte al deute financer net, va tancar el primer semestre de l'any en els 4.312,7 milions d'euros, un 6,9% inferior als registrats en el mateix període de l'exercici anterior. Aquesta disminució es va deure, principalment, a l'emissió el passat mes de gener d'un bo híbrid verd de 500 milions d'euros amb un cupó del 4,625% recollida en el patrimoni net del grup. La positiva generació de flux de caixa també va afavorir aquesta evolució d'aquest indicador.

Respecte a la retribució als seus accionistes, el passat 3 de juliol Redeia va fer efectiu el pagament del dividend complementari corresponent a l'exercici 2022 per un import de 0,7273 euros. D'aquesta manera, el dividend total abonat amb càrrec a l'esmentat exercici ascendeix a 1 euro per acció, tal com està contemplat en el pla estratègic del grup.

Augmenta un 51% les seves inversions

Per la seva part, les inversions del grup en el primer semestre van superar els 413 milions d'euros, un 51,2% més que el mateix període de l'any anterior. Va destacar l'impuls de les inversions vinculades a l'activitat de gestió i operació d'infraestructures elèctriques nacional, que es van situar en els 353,5 milions d'euros, més de 74% que de gener a juny de l'exercici precedent.

La filial Xarxa Elèctrica va destinar més de 320 milions d'euros al reforç i desenvolupament de la xarxa de transport en línia amb la Planificació elèctrica vigent. Mentrestant, Hispasat va augmentar també la seva xifra inversora respecte a la del primer semestre de 2022 a causa del llançament del satèl·lit Amazones Nexus que va tenir lloc el passat 7 de febrer: 38,4 milions d'euros, 5,3 milions d'euros més que l'exercici anterior.

Per la seva part, la inversió en fibra òptica va passar de 2,7 milions d'euros en el primer semestre de 2022 a 5,3 milions d'euros en aquest exercici, per l'avenç en el pla d'inversió de Reintel focalitzat en la renovació del pla de fibra òptica ferroviària. En l'àmbit internacional, la filial Redinter s'ha centrat en la culminació dels seus grans projectes d'inversió a Xile i al Perú.