Redeia va obtenir un benefici net de 689,6 milions d'euros el 2023, la qual cosa representa un increment del 3,7% respecte als 664,7 milions d'euros de l'exercici anterior, complint així els seus objectius per a l'any, segons ha informat la companyia aquest dimecres.

El resultat brut d'explotació (ebitda) del grup presidit per Beatriz Corredor va assolir els 1.507,8 milions d'euros a tancament de 2023, amb un increment de l'1,1%. De cara a l'any sencer de 2023, Redeia tenia uns objectius financers d'Ebitda de més de 1.500 milions d'euros i un benefici net en línia amb l'any passat, quan va obtenir uns guanys de gairebé 665 milions d'euros.

Així mateix, la companyia va accelerar a l'exercici les seves inversions per continuar reforçant la xarxa de transport, columna vertebral de la transició ecològica a Espanya, i van ascendir 996,2 milions d'euros el 2023, dels quals 825 milions van tenir per destinació a Xarxa Elèctrica. Aquesta dada inversora de l'operador de la xarxa elèctrica representa un increment del 55% respecte a la inversió de l'exercici anterior i compleix àmpliament l'objectiu de superar els 700 milions d'euros d'inversió que es va fixar a l'inici de l'any.

Creixement en tots els negocis

Els ingressos -xifra de negoci i la participació en beneficis de societats valorades pel mètode de la participació- de Redeia van créixer un 3,1%, fins als 2.129,2 milions d'euros, amb un increment en tots els negocis.

En concret, la gestió i operació d'infraestructures elèctriques va tancar l'any amb uns ingressos superiors als 1.625 milions d'euros, un 1,6% més elevats que a l'exercici anterior. Els ingressos més grans de l'activitat de transport, amb un creixement de 16,2 milions d'euros, i de l'operació del sistema, aportant 8,7 milions d'euros més que el 2022, han motivat aquest augment en la xifra de negoci de Xarxa Elèctrica.

D'altra banda, Redinter, l'activitat de transmissió elèctrica internacional, va reportar al grup uns ingressos, incloent el resultat de les societats participades, per valor de 135,7 milions d'euros el 2023, un 14,8% per sobre dels registrats a tancament de 2022. Mentrestant, Hispasat va millorar un 9,1% els seus ingressos respecte a l'exercici anterior, fins a assolir els 249,3 milions d'euros el 2023.

Aquesta evolució del negoci satel·litari s'explica per la contribució de l'Amazones Nexus des de juliol, mes en què va començar la seva activitat comercial, per valor de 22 milions, i pels ingressos procedents d'Axess Networks, adquirit el 2022 com a part del pla d'inversions del negoci satel·litari. En el cas de la fibra, Reintel també va augmentar la seva xifra de negoci en un 5,2% respecte a 2022.

Dividend d'un euro el 2023

Per la seva part, el deute financer net, a tancament d'any aquesta se situava en els 4.975,4 milions d'euros. Amb relació a la seva estructura financera, la companyia manté una posició sòlida, amb un deute diversificat quant a fonts de finançament i amb un ràting creditici a 'A-' per S&P i Fitch.

Respecte al dividend, el consell d'administració de Redeia proposarà a la Junta General d'accionistes el repartiment d'un dividend d'1 euro amb càrrec als resultats de l'exercici 2023. D'aquest import cal treure els 0,2727 euros per acció pagats a compte el passat 5 de gener. El dividend complementari de 0,7273 euros previsiblement s'abonarà al juliol.