El consell rector d'Enaire ha adjudicat un expedient a Indra per donar servei a sistemes d'informació de gestió del trànsit aeri, mitjançant un procediment de licitació negociat sense publicitat, per valor de 3.491.023,96 euros i per un termini d'execució de 18 mesos.

Segons el comunicat, aquest expedient desenvolupa i dona suport a les eines d'informació auxiliar i de gestió d'afluència de trànsit aeri (ATFCM) Impact Flow Tools que permeten aconseguir el grau més alt de seguretat, disponibilitat, integritat, continuïtat i precisió.

Fruit de l'esmentat treball, Enaire va posar en producció, el passat 12 de maig, la versió 2 d'Impact. Això ha permès que, gràcies a l'esmentada eina, hagi estat el primer proveïdor de serveis de navegació aèria de tot Europa que ha enviat una sol·licitud de regulació de trànsit aeri de tipus cherry picking (que només s'aplica a determinats vols) mitjançant la interfície B2B (negoci a negoci) d'Eurocontrol.

A més, el Consell Rector, en la seva reunió d'aquest dijous, ha adjudicat a les empreses Evolutio Cloud Enabler i Seidor, el subministrament, actualització i suport de productes Microsoft per valor de 6.540.248,04 euros i 858.249,06 euros respectivament, amb un termini d'execució de tres anys.

Millora la gestió

Amb aquestes adjudicacions, Enaire millora les seves aplicacions pròpies de gestió de capacitat i afluència de trànsit aeri per donar resposta a nous requisits, dels seus centres i torres de control, així com complir la reglamentació europea.

Es veuran integrades la seva interfície directament amb el gestor de xarxa Eurocontrol i milloren la interacció i experiència d'usuari amb eines fàcilment configurables i intuïtives, segons el comunicat.

Això facilitarà la presa de decisions operatives davant de situacions habituals, com poden ser les tempestes, i la selecció d'alternatives operacionals que contribueixin a la minimització de les demores.