Grupo Godó torna als números vermells. L'empresa de comunicació va registrar el 2022 unes pèrdues d'explotació de 5,14 milions d'euros, davant el benefici net de 2,4 milions d'euros registrat el 2021. Les vendes del grup també van minvar al llarg de l'any passat, dels 107,1 milions d'euros registrats el 2022 als 108,3 milions registrats un any abans, segons els comptes publicats al Registre Mercantil.

El patrimoni net del Grup Godó també va baixar el 2022, passant dels 115,4 milions registrats el 2021 als pràcticament 75 milions de l'any passat. Quant al resultat abans d'impostos de l'exercici, el grup editor de La Vanguardia va registrar una xifra negativa de 7 milions d'euros, davant els 2,96 milions positius de 2021. Durant el pandèmic 2020, la xifra va ascendir fins als més d'11,1 milions d'euros negatius, que van contrastar amb els 8,2 milions positius de 2019.

L'última vegada que el grup de comunicació va incórrer en pèrdues va ser el 2020, quan va registrar uns números vermells de 8,6 milions d'euros, davant els 6,5 milions d'euros positius de 2019.

Venda de Prisa Radio

A començaments de maig de 2022, Grupo Godó va vendre la seva participació del 20% de la societat Prisa Radio per 45 milions d'euros, el que va generar una pèrdua amb impacte en les reserves de 18,9 milions d'euros. "Tenint en compte la normativa aplicable vigent, aquest resultat hauria d'estar inclòs en el resultat de l'exercici 2022. En conseqüència, les reserves de la Societat haurien d'incrementar-se en 18,9, i el resultat de l'exercici 2022 hauria de reduir-se en el mateix import", ha apuntat l'auditor PwC al seu informe.

D'altra banda, Grupo Godó va aconseguir nous negocis al llarg de 2022. Durant l'últim exercici va adquirir el 60% de Digital Group Branch, S.L. i va constituir la societat Godó Digital Group, S.L.Y. per a la coordinació, gestió i suport comercial de les societats de serveis de màrqueting del grup Uptivity Media, S.L.U., Grafik Bureau, S.L., Digital Group Branch. S.L. i lberian Leaders Influencers. S.L.

En premsa escrita, Grupo Godó disposa de dos diaris centenaris, La Vanguardia i Mundo Deportivo, i publicacions com Magazine, Què Fem?, Cultures, Història i Vida o La Vanguardia Dossier. En l'àmbit radiofònic, Grup Godó gestiona la cadena generalista RAC1 i la cadena de radiofórmula RAC 105, ambdues en llengua catalana. En mitjans digitals, el Grupo Godó està representat per productes com lavanguardia.com, mundodeportivo.com, rac1.cat i rac105.cat.

També el 2022, la societat va adquirir per 1,2 milions d'euros el 6,1% de participacions sobre el capital social de Nuclio Digital School, l'incubador d'empreses propietat de Carlos Blanco. L'operació es va articular amb una ampliació de capital.