Inditex proposarà aquest dimarts a la seva junta general d'accionistes un nou pla d'incentius per als seus directius, inclòs el conseller delegat Óscar García Maceiras, i l'aprovació de la política de remuneracions fins a l'acabament de l'exercici corresponent al 2026. Amb les bonificacions variables, el directiu podria arribar a cobrar un sou total de 9,61 milions d'euros, entre remuneració en metàl·lic i accions. El consell d'administració de la multinacional també decideix sobre la reelecció d'Amancio Ortega com a conseller, per "consolidar" el procés de relleu generacional, reflectit en Marta Ortega, que ocupa la presidència no executiva del grup des de l'abril passat de 2022.

Els accionistes de la companyia de moda propietària de marques com Zara o Massimo Dutti voten avui a Arteixo (A Coruña) la política de remuneracions per als consellers i directius del grup durant els pròxims tres exercicis. La vigent política va ser aprovada per la junta general d'accionistes de 2021 i modificada parcialment el juliol de 2022, per la qual cosa la seva vigència finalitza el pròxim 31 de gener de 2024. A partir d'aquesta data, si els accionistes donen el vistiplau, entrarà en vigor la nova política de remuneracions amb els incentius actualitzats.

Estarà basada en un mix retributiu entre efectiu i accions i mantindrà la seva vigència fins al 31 de gener de 2027, sense perjudici de les adaptacions o actualitzacions que, en el seu cas, dugui a terme el consell d'administració. D'aquesta manera, Inditex aportarà un màxim de 7,5 milions d'accions (el 0,24% del capital) amb un valor aproximat superior a 250 milions d'euros (amb els preus actuals del mercat), per a un màxim de 750 beneficiaris. Del total d'accions, un màxim de 183.750 estan dirigides a Óscar García Maceiras.

Aquest pla d'incentius té una durada total de quatre anys i està estructurat en dos cicles temporals, independents l'un de l'altre. El primer s'estén des de l'1 de febrer del 2023 fins al 31 de gener del 2026, mentre que el segon cicle inclou des de l'1 de febrer del 2024 fins al 31 de gener del 2027. Es tracta d'una eina que ofereix la tèxtil gallega des de fa anys com a part del sou variable dels alts executius i part de la seva plantilla. Un pla que consta de bonificació en efectiu i en accions, vinculats a aconseguir objectius financers i en matèria de sostenibilitat.

Les bonificacions variables impulsen el sou d'Óscar García Maceiras

En el cas del conseller delegat, Óscar García Maceiras, la remuneració fixa serà la mateixa que ostenta actualment, fixada en els 2,5 milions d'euros anuals en 14 pagues. Quant a la variable, es proposa una retribució anual del 120% de la retribució fixa si s'aconsegueix un nivell target, que correspon a un nivell de compliment estàndard dels objectius, i del 125% sobre l'esmentat target, en el cas que la companyia superi amb escreix aquest nivell, a partir del qual no s'incrementa el valor de l'incentiu.

Així mateix, Maceiras en podrà cobrar un altre "sou" variable per la consecució d'objectius marcats per al llarg termini. D'aquesta manera, el conseller delegat d'Inditex podrà ser retribuït amb un màxim de fins al 225% de la retribució fixa anual per a cada cicle marcat. Aquests sempre en el millor dels casos, quan el grup millori molt els seus objectius com ha vingut fent l'últim any. Per contra, si només arriben al compliment mínim, la companyia no abonarà incentius.

Es pot destacar que el pes de la retribució variable, anual i a llarg termini, representaria com a màxim un 74% de la retribució total. És a dir, si el sou fix és de 2,5 milions d'euros, els complements variables poden assolir com a màxim els 3,75 milions (39%) i 3,36 milions (35%), respectivament. El que es traduiria en un sou total de 9,61 milions d'euros en el cas que la companyia excedeixi tots els seus objectius a complir, tant financers com socials i de sostenibilitat. Milloraria així la retribució de 8,37 milions que va percebre l'any passat.

Amb aquesta remuneració variable a llarg termini, la firma de moda persegueix incentivar "el compliment de les prioritats estratègiques del grup, la sostenibilitat dels resultats en el temps i la creació de valor sostenible per a l'accionista". Una estratègia amb la qual també busca retenir als perfils clau de l'organització a través de sous competitius. L'incentiu corresponent es podrà abonar en metàl·lic, amb lliurament d'accions o d'ambdues maneres.

Reelecció d'Amancio Ortega com a conseller

Així mateix, en l'ordre del dia de la junta d'accionistes de l'empresa gallega també figuren la reducció dels consellers a 10 membres. Una retallada que té a veure amb la sortida d'Emilio Saracho de l'òrgan, antic president del Banc Popular, al qual no se li buscarà substitut. En aquest sentit, la junta votarà previsiblement a favor de la reelecció d'Amancio Ortega com a membre del consell que, segons l'informe de la comissió de nomenaments, contribuirà a "consolidar el procés de relleu generacional, impulsat per ell mateix i personificat en l'actual consellera i presidenta del consell, Marta Ortega Pérez."

"Com a accionista principal de la companyia, concentrant un alt percentatge del capital social (59,294%), la seva permanència en el consell d'administració permetrà garantir l'alineament dels interessos de la societat, d'obtenció de rendibilitat i creació de valor a llarg termini, amb els de la resta d'accionistes", afegeix l'informe. Així mateix, un altre punt que se sotmetrà a votació serà el pagament d'un dividend d'1,20 euros per acció que ja va ser aprovat el març a càrrec de l'exercici de 2022, en dos pagaments iguals l'últim abonament dels quals s'efectuarà el pròxim 2 de novembre.

Els accionistes d'Inditex també votaran l'aprovació dels comptes de la companyia corresponents a l'exercici 2022. L'empresa de la família Ortega va tancar el seu exercici fiscal, el primer amb Marta Ortega al capdavant del grup tèxtil, com el millor any de la seva història, guanyant 4.130 milions d'euros. El benefici va ser un 13,5% superior al de 2019, any prepandèmia, i un 27% al de 2021. En el primer trimestre de 2023, va batre un nou rècord en assolir els 1.168 milions.