La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha admès a tràmit la sol·licitud d'autorització presentada pel BBVA el passat 24 de maig per a la formulació d'una opa sobre el 100% de les accions del Sabadell. El supervisor entén que el fullet i els altres documents presentats s'ajusten al disposat en la llei d'opes, després que el banc que presideix Carlos Torres hagi presentat la documentació complementària i les modificacions que se li han demanat el passat 4 de juny.

L'organisme que presideix Rodrigo Buenaventura explica en un comunicat que l'admissió a tràmit de l'opa "no suposa cap pronunciament sobre la resolució de l'oferta, o qualsevol dels seus termes i condicions, que haurà de produir-se conforme als terminis i altres requisits" previstos a l'article 21 de llei d'opes.

Es tracta d'un tràmit necessari i que es produeix en entendre que el fullet i els altres documents presentats s'ajusten al que disposa el Reial decret 1066/2007, de 27 de juliol. Així mateix, la CNMV aclareix que no autoritzarà l'oferta del BBVA (si procedeix) "fins que no se li acrediti l'obtenció de la no-oposició del Banc Central Europeu a l'operació".

Amb l'admissió a tràmit de l'opa hostil llançada pel BBVA sobre Sabadell, la Comissió Nacional del Mercat de Valors fa aquest dimarts un nou pas en la tramitació de l'oferta, d'acord amb el que estableix la normativa que regula tots aquests processos.

Una vegada que la CNMV estudiï tota la documentació presentada pel banc d'origen basc, decidirà sobre l'autorització de l'oferta després de seguir els terminis i els requisits previstos a l'article 21 del Reial decret 1066/2007, de 27 de juliol, sobre el règim de les ofertes públiques d'adquisició de valors, segons destaca en un comunicat.

Entre aquests requisits hi ha les autoritzacions exigides per altres organismes supervisors i per les autoritats de defensa de la competència.

Els terminis de l'opa

El BBVA va anunciar la seva intenció de llançar una opa hostil sobre el Sabadell el 9 de maig passat. I va fer oficial aquesta oferta el 24 de maig passat, quan la va presentar davant la CNMV. El banc que presideix Carlos Torres no va esgotar terminis, de fet, va trigar només dues setmanes a demanar aquest permís, tot i que comptava amb un mes per fer-ho.

A partir d'aquell moment, la CNMV comptava amb set dies (que es podien ampliar en set més) per admetre a tràmit la sol·licitud i estudiar l'oferta, com finalment ha fet aquest dimarts.

Un cop el BBVA rebi totes les autoritzacions (les del BCE, CNMV i les de Competència) el banc donarà a conèixer el fullet de l'opa, que és més detallat. Carlos Torres ja va anunciar que el procés de l'opa pot durar de sis a vuit mesos.