La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obligat als accionistes de Madrilenya Red de Gas que tornin fons per un total de 101,2 milions d'euros dirigits a pagar dividends. Segons la CNMC, ha adoptat una decisió jurídicament vinculant en relació amb el contracte d'obertura de crèdit subscrit entre Madrilenya Red de Gas com a acreditatiu i Elisandra Spain V, el seu accionista directe únic, com a acreditada, en la qual sol·licita a la gasista que torni disposicions periòdiques realitzades destinades a dividend i se situa en una posició conforme a dret.

El regulador ha subratllat que aquesta posició "no pot implicar que Madrilenya Red de Gas garanteixi un deute aliè, en la mesura que l'article 62.6 de la Llei del Sector d'Hidrocarburs no ho permet." Madrilenya Red de Gas, empresa de distribució de gas natural a Madrid, havia concedit el 2019 un contracte d'obertura de crèdit al seu accionista directe únic Elisandra Spain V, i per això aquest realitzava disposicions periòdiques per després repartir-les com a dividends als seus accionistes últims.

Segons la informació a les que ha accedit la CNMC, les disposicions realitzades van ser de 53 milions d'euros el 2019; amb data del 18 de març de 2020, 103 milions; amb data del 10 de desembre de 2020, 44,8 milions; amb data del 21 d'abril de 2021, 69,5 milions d'euros, i amb data del 16 de novembre de 2021, 41,5 milions d'euros. L'última disposició esmentada en els comptes anuals és data del 2 de desembre de 2021 per 15,8 milions d'euros, que al tancament dels comptes d'aquest exercici no estava desemborsada.

L'accionariat de la societat Elisandra IV, que controla Madrilenya Red de Gas, està conformat pel fons de pensions neerlandès PGGM (33,75%), el fons sobirà xinès Ginkgo Tree Investment (33,75%), el fons britànic LPPI Infrastructure Investments (20%) i EDF Invest (12,5%), filial de l'energètica francesa EDF.

"Les disposicions realitzades no són conformes amb la regulació vigent" 

La CNMC ha analitzat el contracte de crèdit, concloent que les disposicions realitzades posteriorment al 22 de maig de 2021, data d'entrada en vigor de la Llei de Canvi Climàtic, no són conformes amb la regulació vigent. Aquest contracte es va firmar el juny de 2019, i Elisandra V ha vingut realitzant disposicions periòdiques, que s'han destinat al repartiment de dividends entre els accionistes últims de la societat regulada.

La Llei 7/2021 va introduir un nou apartat 6 a l'article 62 de la Llei del Sector d'Hidrocarburs, i per això no es permet a les societats que acompleixen activitats regulades, per no posar en risc el seu patrimoni, concedir préstecs, garanties o avals a altres societats del seu grup que realitzin activitats liberalitzades o altres d'alienes al sector del gas natural espanyol, excepte en el cas de gestió centralitzada de tresoreria sota les condicions que la Llei estableix.