L’alta concentració de centres de producció farmacèutics a Catalunya, un total de 79 dels 173 que hi ha a Espanya, és a dir, el 46%, situen el territori com el motor industrial del sector. La capacitat de producció de medicaments de les instal·lacions catalanes equival al 60% del conjunt estatal, nivell que es tradueix en 9.160 milions d’euros de facturació anual i 15.800 treballadors, el 43% de la massa laboral del sector a Espanya. Destaca que s’exporta el 75% de la producció, convertint els medicaments en el quart producte que més es comercialitza a l’exterior.

Aquesta xarxa industrial és primordial en el paper que Espanya desenvolupa com un dels països europeus amb un potencial de fabricació farmacèutica més gran, compost per les empreses internacionals i estatals. D’aquestes últimes, Catalunya n’acapara la major part i, especialment, són significatives les empreses de capital familiar, amb noms com Laboratoris Esteve, Ferrer, Almirall, Laboratori Reig Jofré, Grifols, Werfen, Hipra, Laboratorios Rubió i Laboratoris Salvat, entre altres. A aquestes les acompanyen les corporacions internacionals com Novartis, Astra Zeneca, Bayer, Roche o Boehringer Ingelheim, Johnson&Johnson o Sanofi, per citar-ne algunes. Es tracta d’un teixit amb alts estàndards de qualitat de les fàbriques, costos competitius respecte a altres països de la UE, personal qualificat i un alt nivell d’inversió, entre altres factors.

El posicionament que han assolit aquest conjunt de companyies ha vingut dictaminat en molt bona part per la innovació en processos y formulacions fins al punt que, malgrat que la indústria farmacèutica representa menys de l’1% del total d’empreses industrials a Catalunya, reuneix el 31% del total de les inversions en R+D, segons l’última enquesta sobre activitats d’R+D realitzada per la patronal estatal sectorial Farmaindustria. Entre els reptes que apunta aquest estudi s’inclou la necessitat d’augmentar la capacitat de fabricació de medicaments per afavorir el proveïment de fàrmacs estratègics i la competitivitat de la indústria farma. Les xifres disponibles demostren que la inversió en R+D biofarmacèutica a Catalunya ha crescut un estimat del 8% el 2021, sumant gairebé 372 milions d’euros, prop del 30% del total de la inversió espanyola (1.267 milions d’euros).

El 90% de les companyies establertes a Catalunya fabrica productes sanitaris, adreçats al consumidor final, i només un 7% es dedica a l’equipament hospitalari, segons recull l’informe de la Bioregió 2022. Per àrees d’activitat, hi ha 36 centres de producció dedicats a medicaments d’ús humà, sigui amb processos de síntesi química o de productes biològics, també hi ha 28 fàbriques per a principis actius i uns 15 per a medicaments d’ús veterinari.

L’informe de la Bioregió 2022, s’apunta que el futur en innovació a la indústria farmacèutica de Catalunya hauria de tendir cap als avenços en teràpies avançades. Des del punt de vista de la regulació, les teràpies avançades són medicaments d’ús humà basats en cèl·lules (teràpia cel·lular), gens (teràpia gènica) o teixits (enginyeria tissular); alhora s’inclouen en aquest projecte estratègic els processos de bioenginyeria avançats d’aplicació mèdica.

La innovació, però, no és només l’únic repte que té al davant l’empresa farmacèutica i més concretament les companyies amb capital familiar. Una innovació que no només s’ha de centrar en els medicaments o les solucions farmacològiques, manifesten fonts de l’estudi La indústria farmacèutica catalana, elaborat per Evercom. “També s’ha d’aprofundir en la digitalització a totes les corporacions perquè tenen un enorme camí per recórrer en aquest sentit”, asseguren i insisteixen en el fet que no només s’ha de fer recerca en la cadena de valor. Alhora admeten que és primordial la col·laboració entre la indústria i els organismes reguladors i entre les mateixes empreses entre si. L’anàlisi d’Evercom recull exemples com el de Laboratoris Esteve i grup Ferrer, per demostrar que l’altre repte és la sostenibilitat. En els últims anys, per exemple, Ferrer ha invertit més del 50% dels seus beneficis nets en programes socials i mediambientals, propòsit que l’ha portat a obtenir el certificat d’empresa BCorp, la primera del seu sector a Espanya.

El repte principal de les marques d’origen familiar és “posar el focus en la cobertura de les necessitats de salut que encara estiguin mancades de solucions i seguir apostant per la innovació en medicina especialitzada, “generant ocupació i accés a la salut”, asseguren des de Laboratoris Esteve.