CaixaBank va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici net atribuït de 855 milions d'euros, un 21,1% interanual més, i el pagament de 373 milions de l'impost extraordinari a la banca. L'entitat ha definit el resultat com a "sòlid, fruit del dinamisme comercial i de la fortalesa del balanç de l'entitat, malgrat el context d'incertesa financera", en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.

El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha destacat que durant el primer trimestre l'entitat ha tingut "una molt bona dinàmica comercial en un període en què l'economia s'ha mostrat més resilient del previst". La rendibilitat sobre recursos propis (ROTE) va assolir el 10,5% a tancament del període, "encara per sota del cost de capital, però molt superior al 7,6%" d'un any enrere, mentre que la ràtio d'eficiència va millorar i va baixar fins al 48,2%. Gortázar ha ressaltat "la privilegiada posició en liquiditat i solvència de l'entitat", que ha afegit que compta amb més de 132.000 milions d'euros d'actius líquids i una ràtio de capital del 12,6%, que ha definit com a còmoda.

Ingressos de CaixaBank

Durant els tres primers mesos de l'any, CaixaBank va incrementar en un 30,4% interanual els ingressos core, fins als 3.449 milions d'euros, amb un creixement del 48,6% del marge d'interessos, fins a 2.163 milions, i del 0,1% en les comissions netes, amb 937 milions. També van augmentar fins als 68 milions els ingressos per dividends després del registre de la totalitat del dividend de Telefónica, mentre que els ingressos d'operacions financeres es van reduir un 42,7%, fins a 82 milions.

"Aquests aspectes expliquen que el marge brut creixi un 16,7%, fins a 3.101 milions d'euros, i l'increment de les despeses d'administració i amortització recurrents (+2,4%) fa que el marge d'explotació augmenti un 33,4%, fins a 1.659 milions d'euros", ha afegit l'entitat.

La ràtio de morositat de l'entitat es va mantenir en "mínims històrics"

Els recursos de clients van ascendir a 614.608 milions a tancament de març, un 0,5% més, gràcies a la bona evolució als productes d'estalvi a llarg termini i a la recuperació dels mercats financers. L'entitat ha assenyalat que els actius sota gestió van augmentar un 4,1%, fins a 154.007 milions, amb subscripcions netes positives properes a 3.800 milions i una "especial puixança" dels fons d'inversió i les assegurances d'estalvi. La quota combinada de dipòsits i estalvi a llarg termini va arribar al 26,5%, mentre que el crèdit sa es va situar en 351.215 milions a tancament de març.

Per segments, la cartera per a l'adquisició d'habitatge va continuar marcada per l'augment de les amortitzacions en un context de pujada de tipus d'interès, de manera que va registrar un descens de l'1,4%, mentre el saldo del crèdit al consum va pujar un 0,4% i el d'empreses ho va fer un 1,2%. La nova producció de crèdit interanual va seguir "fort per la resiliència de l'economia" i va augmentar en tots els segments de negoci: hipoteques (+6%), consum (+4%) i empreses (+21%).

L'entitat va mantenir la ràtio de morositat "en nivells mínims històrics", amb un 2,7% a tancament del primer trimestre, i els saldos dubtosos eren de 10.447 milions, amb una reducció de 243 milions durant el període. Els fons per a insolvències es van situar en 7.921 milions a tancament de març i la ràtio de cobertura es va incrementar fins al 76%, dos punts percentuals més que al desembre.

L'entitat ha recordat que durant el primer trimestre es van realitzar tres emissions d'instruments computables: 750 milions d'euros d'AT1, 500 milions de lliures esterlines de Tier 2 i 1.250 milions de dòlars de deute Senior Non Preferred.