Dilluns passat va ser un dia històric per a CriteriaCaixa, que va presentar el seu primer pla estratègic, amb l'objectiu de passar d'uns actius bruts de 27.000 milions a tancament del 2023 a 40.000 el 2030. En la presentació, Isidre Fainé i Ángel Simón van parlar poc de les participades de Criteria, però si alguna va tenir cert protagonisme, aquesta va ser Naturgy, per la crisi accionarial que viu i el paper protagonista que vol tenir el hòlding de La Caixa, primer accionista, en la seva resolució. De CaixaBank, en canvi, es va parlar poc, però el banc tindrà un rol clau en el full de ruta de Criteria.

Dels 13.000 milions que preveu invertir el hòlding de la Fundació La Caixa entre 2024 i 2030, aproximadament la meitat els aportarà CaixaBank, gràcies a un dividend que ha anat creixent al ritme que ho feien els seus beneficis. Criteria és el primer accionista de CaixaBank amb el 31,92% de les accions, percentatge que no està previst que es mogui en els propers anys. Per això, és el gran beneficiat de la bona marxa del banc que presideix José Ignacio Goirigolzarri.

Segons càlculs aproximats, entre novembre d'aquest any –data prevista per al pròxim dividend– i el 2030, CaixaBank donarà un dividend d'entre 5.500 i 6.500 milions a Criteria. Això sempre que mantingui la política de remuneració a l'accionista dels últims anys, de repartir entre el 50% i el 60% del benefici net, una de les més altes del sector a Espanya, i que els beneficis es mantinguin en les xifres d'aquest any.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

El 2023, la remuneració de CaixaBank al seu primer accionista va ser de 550 milions. El 2024, ha ascendit fins als 940 milions, que va pagar el 3 d'abril. Aquest any, d'acord amb els resultats del primer trimestre, els guanys de l'entitat financera estan creixent més d'un 17%, pel que podria acabar l'any per sobre dels 5.500 milions de benefici net. En aquest escenari, pagarà entre 905 i 1.080 milions a Criteria, en funció del pay out, xifres que podrien reproduir-se anualment fins el 2030.

Són previsions que poden fins i tot quedar-se curtes, encara que això ho anirem veient any a any, si bé al novembre tindrem una aproximació més precisa. Serà llavors quan el conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, presentarà el nou pla estratègic 2025-2027 de CaixaBank, en el qual s'espera que expliqui les perspectives de negoci, rendibilitat i remuneració a l'accionista per als propers anys.

Els bancs, no obstant això, estan més limitats que altres empreses, ja que el Banc Central Europeu els exigeix uns nivells alts d'actius i solvència i els limita molt la política de dividends. A diferència de companyies energètiques o constructores, que poden prometre dividends fixos per acció durant tres o quatre anys, els bancs no poden fer-ho perquè tenen el pay out limitat.

El futur (i el dividend) de Naturgy, una incògnita

CaixaBank és la font d'ingressos més important de Criteria, però no l'única. L'any passat, els dividends del banc ja van ser la meitat del que va aconseguir el hòlding de La Caixa gràcies a les seves inversions. La segona és Naturgy, amb quelcom més d'un terç: el 2023, 388 milions d'euros. Però el seu futur de retorn a Criteria és una incògnita.

Amb la política actual de remuneració a l'accionista, la companyia que presideix Francisco Reynés estableix un mínim d'1,4 euros per acció a l'any, el que assegura al grup La Caixa, que té el 26,7% de les accions, més de 360 milions a l'any. Aquest pla és vigent fins el 2025, data en la qual venç l'actual pla estratègic de l'energètica, i la remuneració futura no es coneix.

Però el que percebi Criteria de Naturgy en el futur també és una incògnita perquè cal veure quina participació té quan resolgui els problemes accionarials que viu la cotitzada. GIP i Rioja (CVC i Corporació Financera Alba) sumen un 41% de Naturgy, però volen sortir després de cobrir el seu cicle d'inversió. Per això, La Caixa va intentar arribar a un acord amb Taqa, per comprar conjuntament el 41%, però les exigències de l'empresa dels Emirats van malmetre el pacte.

Ara, com va explicar el hòlding de La Caixa dilluns, busca opcions per resoldre el futur de Naturgy. L'objectiu és trobar un soci a llarg termini que estigui d'acord amb el pla per fer créixer la companyia. La qüestió és que en funció de la solució que es trobi, i si suposa que Criteria guanyi pes o en perdi –poc probable–, el seu dividend canviarà.

Telefònica guanya importància a Criteria

Telefónica guanyarà molta importància en els ingressos de La Caixa. La política de remuneració a l'accionista de la teleco que presideix José María Álvarez-Pallete estableix un retorn de 30 cèntims per acció a l'any fins el 2026. Ho fa en dos pagaments anuals i, de fet, dijous va fer efectiu el primer, pel qual Criteria va rebre més de 40 milions. Amb el 5% que té actualment i mentre duri aquesta política, rebrà 85 milions anuals de la teleco, però si arriba al 10%, duplicarà aquests ingressos.

Aquestes tres companyies formen part del que Criteria anomena la cartera estratègica, una de les quatre en què es basa el seu pla fins el 2030 i, sens dubte, la que dona més retorn, perquè es tracta d'empreses molt grans i hi tenen participacions significatives.

El pla estratègic que van presentar Fainé i Simón preveu que el creixement estigui en unes altres dues carteres, la de diversificació, que inclou inversions que ja no són tan a llarg termini, com Puig i ACS, i la cartera de capital privat, que invertirà en companyies d'entre 100 i 150 milions de facturació de sectors com la tecnologia, pharma, biopharma i retail, i també en fons d'inversió. Ambdues sumaran un 35% del pes total dels actius de Criteria, mentre que l'immobiliari mantindrà el seu 10%.