CaixaBank abonarà aquest dimecres el seu dividend de 0,39 euros per títol, la qual cosa eleva l'import total que repartirà als seus accionistes a 2.890 milions d'euros. Aquest pagament suposa un pay out del 60%, després que el banc obtingués el 2023 4.816 milions d'euros, un 53,9% més que el 2022. Aquest dividend "reverteix directament en la societat", segons explicava CaixaBank al febrer, ja que al voltant del 50% de la quantia la ingressaran la Fundació la Caixa, que desenvolupa la seva Obra Social, i l'Estat, a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB). "S'hi sumen els 590.000 petits accionistes, que també es veuran beneficiats", explicava l'entitat.

El banc té, a més, en marxa un nou programa de recompra d'accions de 500 milions d'euros i del qual ja ha executat un 25%. El programa té per objectiu mantenir la ràtio de capital CET1, el de més qualitat, en l'entorn del 12%. L'impacte previst d'aquesta recompra serà d'un 0,22% d'aquesta ràtio, la qual cosa la deixaria en el 12,18% d'acord amb la dada a tancament de desembre de 2023.

Resultat rècord el 2023

CaixaBank va guanyar 4.816 milions d'euros el 2023, el que suposa un 54% més que el 2022 i un resultat rècord. El banc, en línia amb la seva competència, va presentar un dels millors resultats de la seva història atès el context d'elevats tipus d'interès, instal·lats en el 4,5% després de deu pujades. Al setembre, el banc ja va comunicar que havia guanyat més que durant tot el 2022. Així que el mercat esperava que a la recta final d'any millorés encara més les seves xifres.

Així mateix, el banc va destacar l'augment dels ingressos el 2023, que es van disparar un 31,6%, fins als 15.137 milions d'euros, impulsats pel marge d'interessos, que ascendeix a 10.113 milions d'euros (un 54,3% més) per l'impacte favorable dels tipus sobre el negoci bancari.

Les comissions, per la seva part, van descendir el 9,4% l'any, en línia amb el sector. Mentre que el marge brut va tancar en 14.231 milions, la qual cosa representa un augment del 28,3% respecte a l'exercici anterior. Per la seva part, les despeses de personal i els generals del banc van créixer en l'any, un 4,7% i un 6,1%, respectivament. El grup va tancar l'exercici amb una rendibilitat sobre fons propis (ROE) del 13,2%. I una ràtio d'eficiència que millora i se situa en el 40,9%, més de nou punts per sota que un any abans (50,3%).

Crèdits i hipoteques

CaixaBank va reduir l'any passat el crèdit per a l'adquisició d'habitatge en un 4,7% (fins a 133.270 milions) per l'amortització de la cartera, així com per la menor demanda hipotecària respecte a l'any anterior en un context de pujada de tipus d'interès. El crèdit per a altres finalitats també va caure un 3,3% l'any, fins als 42.538 milions. Mentre que el crèdit al consum va créixer respecte a desembre de 2022 un 1,9% (19.911 milions) gràcies a nivells de producció que permeten compensar els venciments de la cartera.