La guerra dels dipòsits continua, especialment entre els bancs més petits o les entitats amb caràcter digital, que busquen captar clients retribuint l'estalvi. Alguns han anunciat millores en les seves ofertes, ampliant les seves remuneracions hastga el 4%. No obstant això, existeix una entitat en concret que ha avivat la guerra comercial amb un dipòsit al 5% TAE.

Es tracta del banc BIG, una entitat amb origen a Portugal, país on té més de 6.000 milions d'actius sota gestió i regulat pel Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). D'aquesta manera, el banc ha començat a comercialitzar un dipòsit combinat, que es divideix a parts iguals entre estalvi i inversió, és a dir, ofereix un 50% en estalvi i un 50% en fons d'inversió de megatendències.

El dipòsit que ofereix aquest producte és a sis mesos i compta amb una rendibilitat del 5% TAE. D'aquesta manera, Banc BIG ha creat, el dipòsit Combinado Megatendencias, un instrument a termini fix, amb una preselecció de fons d'inversió que la companyia posa a disposició d'aquells clients que estiguin disposats a combinar estalvi amb inversió. L'import mínim del Dipòsit Combinado Megatendencias és de 10.000 euros i el màxim de 200.000 euros.

L'oferta està disponible per a tots els seus clients. La meitat del capital anirà destinat al dipòsit a termini fix remunerat al 5% i l'altra meitat als fons que el client elegeixi d'entre la preselecció de Banc BIG, una vintena de fons centrats en salut, agricultura, aigua, nutrició, tecnologia, biotecnologia, 'smartcities', transició energètica, seguretat, fintech o robòtica. La inversió mínima en aquests fons és de 1.000 euros per cada un.