L'increment dels preus de venda als productes del sector químic, que van créixer un 18,6% de mitja el 2022, a conseqüència dels elevats preus de l'electricitat i el gas -aquest últim com a subministrament, però també com a matèria primera-, han disparat el negoci a Espanya a xifres històriques, per al conjunt dels dos últims anys. La translació de l'encariment al preu final ha situat la xifra de negocis de la indústria química espanyola en els 89.866 milions d'euros, en registrar una millora anual del 16,3%, en línia amb 2021. Així, per al període 2021-2022, l'increment s'eleva a gairebé un 40% (39,28%), passant dels 64.519 milions 89.866 milions de l'any passat. Catalunya, amb el 43%, seguida de Madrid i Andalusia, n'acaparen més de la meitat del negoci. El nivell inversor es va mantenir estable amb una xifra conjunta de 3.009 milions, similar als 2.925 de 2021.

El sector apunta que el negoci no va estar alineat amb el comportament de la producció, que amb prou feines va créixer un punt percentual el 2022, segons dades de Feique. No es produeix més, sinó que es produeix més car, malgrat que es redueixen els marges. L'últim informe de la patronal assenyala que la producció amb prou feines va créixer un 0,9% respecte a 2021, una caiguda iniciada en el segon semestre de l'any degut, fonamentalment, a l'impacte permanent dels alts costos energètics i la invasió d'Ucraïna, malgrat que l'any va arrencar amb la mateixa tendència de creixement amb què es va tancar el 2021. Arran dels alts costos del gas i l'electricitat, el 2022, el sector no va tenir un comportament homogeni, ja que en la química bàsica van créixer un 31%, i en les activitats menys intensives en energia, com la farmacoquímica, només el 2,2%.

La química, com a actor estratègic per fer front al canvi climàtic i avançar en energies renovables com l'hidrogen, està en plena transformació, com s'ha visibilitzat en l'última edició de la fira Expoquimia, que té lloc aquesta setmana, a Barcelona. Les indústries estan immerses en nous desenvolupaments en sectors amb impacte directe en la vida quotidiana com l'agroalimentari, farmacèutic, la mobilitat o les tecnologies digitals. Aquesta tendència es tradueix en una inversió anual total de 1.721 milions d'euros en R+D+I, i on encapçala la contractació d'investigadors del sector privat, ja que 1 de cada 5 són contractats per la indústria química.

Partint d'aquesta situació, el sector químic espanyol presenta el 2023 múltiples reptes, tant en el context nacional com a europeu, segons Feique. Per això, volen abundar en aspectes com la reforma del mercat elèctric; el suport als sectors gasintensivos; la captura, emmagatzemament i ús de CO₂ com a matèria primera; mesures per al desenvolupament de l'autoconsum energètic industrial; i promoure el lideratge tecnològic i industrial europeu mitjançant programes de suport a l'R+D+I en tecnologies clau per a la transició energètica i digital. El sector reclama també avantatges competitius, com tenen països com França o Alemanya per a la indústria, que deriven de la reducció de costos regulats (peatges i càrrecs) i imposats, així com de més compensacions per CO₂ indirecte i més retribució del servei de gestió de la demanda.

A Espanya, la indústria química proveeix de productes i tecnologies al 98% dels sectors productius i, per la seva xifra de negocis, representa el 5,6% del producte interior brut (PIB). A més, per segon any consecutiu, s'ha posicionat com el principal exportador de l'economia espanyola, generant una facturació de 63.626 milions d'euros en mercats exteriors, la qual cosa representa un augment del 29,2% en comparació amb 2021. En concret, el 19,5% de les exportacions industrials espanyoles les realitza el sector químic, seguit per l'automoció i el sector alimentari. Són els principals països de destinació Bèlgica, França, Itàlia, Alemanya i Suïssa. Quant al consum intern de productes químics, va tornar a accelerar-se el 2022 -novament per l'efecte preus- fins a gairebé 2.000 euros (1.967 euros) per habitant i any, segons dades de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique).

La patronal sectorial atribueix a l'evolució del sector la creació de 25.000 llocs de treball el 2022, amb un increment del 12% respecte a l'any precedent. La indústria química, amb una mitjana de 234.200 empleats, es va reforçar amb dos terços d'aquests nous llocs de treball en l'àrea farma, i el terç restant, en química. La creació d'ocupació va frenar, segons el sector, a partir del tercer i quart trimestre de l'any, respecte a les xifres registrades en els dos primers, en sintonia amb la caiguda de la producció a partir de juny.

La química és una de les principals activitats industrials que generen ocupació de qualitat: el 92% dels empleats directes disposen de contractes indefinits, davant el 79% de la mitjana estatal. El salari mitjà se situa en gairebé 40.000 euros anuals per treballador.